top of page

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПРОБЛЕМ И ЖИВИТЕ В ЛЮБВИ!

КАК ПРОЩАТЬ ДУШОЙ, А НЕ УМОМ

Уникальный обучающий материал по саморазвитию в формате видео, возможность полюбить себя и стать лучше, улучшить качество жизни.

dvēsele

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ УРОКИ

Используя материал урока, вы получите:

lawio

Lai iegūtu dzīvē patiesi izmaiņas, vajag mainīt savu rakstura īpašības.

lawio-icon-2.png

Vajag mainīt savu attieksmi pret apkārtējiem cilvēkiem. Pret vecākiem, bērniem, partneriem, draugiem, kolēģiem.

lawio-icon-3.png

Vajag mainīt savus dzīves uzskatus, iegūtos pagātnē, ģimenē, dzimtā.

lawio-icon-4.png

Vajag iemīlēt sevi kā visuma daļiņu.

lawio-icon-5.png

Tavas izmaiņas palīdzēs sasniegt mērķus veselībā, personīgā dzīvē un biznesā. Mainīsies dzīves notikumi, mainīsies veselība fiziskā un emocionālā.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ

Вы хотите улучшить жизненную энергию, радость жизни, здоровье, отношения с детьми и родителями, рабочие дела, денежные потоки и стать лучше для себя и окружающих? Хотите обрести внутреннюю гармонию и равновесие?

IERAUDZĪT PATIESO UN
SAVAS KĻŪDAS

Cilvēks pa dzīvēm saveido vērtējumus, uzskatus, kuri rada kļūdainu uzvedību, izjūtas, rīcības. Vienīgais patiesais cilvēka stāvoklis ir redzams Dvēselē. Tur vai nu ir mīlestība vai nav. Tāpēc vajag mācīties iepazīt katram savu Dvēseli. Tieši Dvēsele un tās stāvoklis nosaka visu, kas ar cilvēku dzīvē notiek- ģimenē, dzīves apstākļos.

Пластиковая Мода

PIEDOT SEV UN CITIEM

Vai Tev ir sarežģījumi dzīvē, attiecībās ar vecākiem, partneriem, bērniem, veselībā, naudas lietās un seksuālā jomā? Nevari sasniegt mērķus? Cilvēki dara pāri, pazemo, nenovērtē, sāpina? Ir veselības problēmas? Strīdi, nesaskaņas ar kaimiņiem, vecākiem, bērniem, partneriem? Darbā cīņas, pierādīšana, pazemojumi? Vajag sākt veidot sevī mīlestību vairāk- katru dienu, katru mirkli.

Вишневое дерево

PATEICĪBAS SVARĪGUMS

Ļoti svarīgi iemācīties pateikties par visu dzīvē notiekošo. Pateikties par labām lietām, kas notiek. Un iemācīties pateikties par lietām, cilvēkiem, kas mūs sāpina, audzina, dara pāri, jo tas mums rāda priekšā, ka kaut ko dzīvē daram nepareizi- kļūdamies, grēkojam.

Освещенные Flower Bud

ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИИ

Если вы хотите что-то улучшить, добиться, изменить в своей жизни - начните с себя!
Все, что происходит в нашей жизни – в отношениях, работе, здоровье, денежных делах – это зеркало нашего отношения к себе, жизни.
Чем больше мы любим себя, тем гармоничнее мы себя чувствуем и тем эффективнее можем достигать своих целей, как в личной, так и в деловой сфере.
Претензии в жизни могут быть только к себе! Это закон Вселенной.

lawio
Бродя Traveler

ЛЮБИ СЕБЯ,
СВОЮ ЖИЗНЬ
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ!

Будьте с нами и Душа найдет путь к любви!

Знания и методы занятий основаны на 40-летних исследованиях Лиоса Актавио в области энергетики человека, жизни и космических процессов и разработанной методологии «Терапия души». Причинно-следственные закономерности, взаимодействия в глубоких слоях, проведение глубоких исследований с помощью телепатии. Известны причины событий в жизни человека, и ее можно изменить, улучшить. Если есть проблемы со здоровьем, работой, отношениями, деньгами, семьей, детьми, значит, не хватает любви. Этому нужно учиться каждый день. Остаётся действовать и меняться!

СВЯЗАТЬСЯ

Буду рад ответить на ваши вопросы и предоставить любую информацию

Paldies, ka iesniedzāt!

bottom of page