top of page
Мягкие круглые формы
Графическая спираль

DZĪVĒ KARMISKĀS AUDZINĀŠANAS VEIDI

DOMAS (idejas)- RĪCĪBAS= MĒRĶI KĀ REZULTĀTS

visam jābūt līdzsvarā

CĒLOŅU- SEKU LIKUMS

Visumā ir likumi, kas var ļoti atšķirties no cilvēku izveidotajiem un uzturētajiem likumiem, uzskatiem un viedokļiem. Visu, kas ar cilvēku notiek, nosaka viņa Dvēseles struktūras. Viss, kas notiek ārā, tas ir katrā iekšā.

Karmiska_Audzinasana_Foto_1.jpg
Karmiska_Audzinasana_Foto_3.tif

VISS ŠAI DZĪVĒ NOTIEK LIKUMSAKARĪGI

Pastāv karmiskā līme (rozā brilles), kuras rezultātā cilvēki neredz realitāti. Tad ir piesārņota apziņa. Audzināšana, kad pa tiešo tiek savests kopā ar cilvēkiem, kuriem ir pretēji vērtību uzskati.

Karmiska_Audzinasana_Foto_6.tif

VISAS SĀPES
IR VĒLMJU NEPIEPILDĪJUMS

Lai esošā dzīve tiešām uzlabotos, jāmaina sava personība. Domas, rakstura īpašības, dzīves uzskati, kas iegūti pagātnes pieredzē.

Audzināšana neveiksmju, neizdošanās, sāpju un slimību rašanās ceļā, graujot neatbilstošus visuma likumiem uzskatus cilvēkā.

Karmiska_Audzinasana_Foto_4.tif

IDEALIZĀCIJAS IR PIEĶERŠANĀS MATERIĀLAI PASAULEI

Ir laicīgās, materiālās vērtības un ir mūžīgās vērtības. Mīlestība, gaisma, siltums, cilvēcība. Audzināšana, nostādot situācijā, kurā pa tiešo tiek grautas vai pazemotas cilvēka idealizācijas, vērtību uzskati, materiālās pasaules pieķeršanās.

Karmiska_Audzinsana_Foto_5.tif

VĒRTĒŠANA UZTUR KARMISKOS KOPUMUS

Vērtēšana, kurā cilvēks grauž sevi, dzīvi, citus cilvēkus, rodas domu haoss.

Audzināšana, nostādot situācijā, kad cilvēks ir spiests darīt darbības, par kurām viņš kādreiz ir nosodījis citus cilvēkus vai pats sevi.

NO MĪLESTĪBAS LĪDZ NAIDAM VIENS SOLIS

Pieķeršanās, idealizācijas, vērtēšana, agresija, baudas, bailes deformē, piesārņo un salauž Dvēseli, veidojas bloki enerģētikā.

Karmiska_Audzinasana_Foto_2.tif
Бродя Traveler

MĪLI SEVI, TAVA DZĪVE
VAR MAINĪTIES!

Esi ar mums un Dvēsele atradīs ceļu uz mīlestību!

Nodarbību zināšanas un metodes ir balstītas uz Liosa Aktavio 40 gadu ilgajiem pētījumiem cilvēka, dzīvības un Visuma procesu enerģētikā un izstrādātajā metodoloģijā "Dvēseles terapija". Cēloņu-seku likumsakarības, mijiedarbības dziļos slāņos, dziļu pētījumu veikšana ar telepātijas palīdzību. Ir zināmi cēloņi notikumiem cilvēka dzīvē, un to var mainīt, uzlabot. Ja ir problēmas ar veselību, darbu, attiecībām, naudu, ģimeni, bērniem, tas nozīmē, ka trūkst mīlestības. Tas ir jāmācās katru dienu. Atliek rīkoties un mainīties!

bottom of page