top of page

LIOSS AKTAVIO

AUTORA TEIKTAIS PAR VIDEO, MŪZIKAS IEDARBĪBU, MĀCĪBĀM UN DZĪVES ATTĪSTĪBU.

Par Lioss Aktavio

Vairāk kā 40 gadu pieredze enerģētikas jomā.

Video un mūzikā ir viss Visums - plašums, brīvība un Mīlestība - tas, pēc kā ilgojas katra Dvēselīte. Caur saviem darbiem Aktavio dod iespēju cilvēkiem to izjust un tuvoties tam. Ceļš līdz tam nav viegls, bet viss ir atkarīgs no vēlmes.

Lioss Aktavio rada zināšanas, kas maina, plašina cilvēka apziņu, līdz viņā pašā rodas impulss, līdz cilvēks pats izjūt -  darīt vai nedarīt, kā darīt. Tās ir zināšanas un procesi, kuros nav programma, rāmis, kuram sekot, kur nav labais un sliktais. Tas ir sevis pilnveidošanas process, kuram  nav beigas, nav tāda punkta, kad viss ir izdarīts. Limitus nosaka paša cilvēka apziņa un neatlaidība. 

Lioss Aktavio ir ļoti stiprs cilvēks. Patiesi unikāli izjust, kā reizēm ārējs skarbums un tiešums ir dziļas Mīlestības piepildīts. Cilvēks ar brīnišķīgu humora izjūtu.

Горный Утес Турист

KĀPĒC KATRAM CILVĒKAM SEVĪ JĀVEIDO GARĪGAIS CEĻŠ

KĀPĒC VĒLAMS IZMAINĪT SAVU SADZĪVISKO DZĪVI?

Sadzīves dzīve sastāv no izteikti daudz dažādām darbībām, vēlmēm un notikumiem. Lielākā daļa no šiem notikumiem ir cilvēciskais darbību un rīcību grēku kopums. Tas ikdienā izjūtās kā izteiktas ciešanas, kuras ir gan asas, gan dziļas, gan apjomīgas un ilgstošas.

Ir pagājuši desmiti gadu un arī citas dzīves, lai varētu izveidoties daudzi grēku sakrājumi, kuri kaut kādā noteiktā brīdī sevi piesaka caur dažāda veida ciešanām.

KAS IR GRĒKS

Ar savām rīcībām, domām un izjūtām attālināmies no Dieva mīlestības ar pastiprinātām ikdienas izpausmēm: agresivitāti, lepnību, cinismu, ļaunumu, pazemošanu, aprunāšanu, klačām. Un visa veida baudām, ja tās ir pārmērīgas. No šiem grēku kopumiem cilvēkā veidojas enerģētiskie sabiezējumi ar negatīvu lādiņu, kuri savienojoties, veido grēku virkni un attālina no Dieva mīlestības. Tad caur ciešanām dzīve ved cilvēku atpakaļ pie sevis(kā pie vecākiem) un liek saprast to, kad ir vēl kaut kas vērtīgāks dzīvē par sakrātajiem grēkiem un baudām. Ja cilvēkam nesāpēs, tad viņam liksies, kad viss ir labi un viņš ir visuma vai dzīves valdnieks un turpinās grēkot tālāk. Jo tālāk grēko, jo tas paliek bīstamāk cilvēka Dvēselei, kurai ir jāattīrās, dzīvojot uz šīs pasaules tieši Dieva mīlestībā. Ja cilvēks dzīvos ar mazu daudzumu grēku, tad tas jau būs garīgs cilvēks. Ja grēkos, tad tā būs sadzīviskā rutīna.

KĀPĒC SEVI JĀMAINA UN JĀAPGŪST GARĪGĀS MĀCĪBAS

Ir sevī jāsamazina grēku izpausmes un tās jāpārveido Dieva žēlsirdībā un mīlestībā. Ar labvēlīgu, harmonisku attieksmi pret dzīvi. Mīlēt jebkuru cilvēku, neatkarīgi no viņa izskata vai dzimuma. Censties saprast otru un cienīt jebkuru satikto cilvēku. Ārēji varam audzināt, bet iekšēji ir jāciena. Dzīvot bez otra cilvēka pazemošanas, pārākuma, kas ir lepnība un agresivitāte savās ikdienas darbībās. No šādi dzīvotās garīgās dzīves, veidosies iekšējā izjūtu pasaule harmoniska, tad parādīsies dzīves labvēlīgie notikumi, cilvēki un pamazām arvien mazāk būs asu, sāpīgu, aktīvu pārdzīvojumu. Audzinošie apstākļi veidosies mīkstāki, maigāki, saudzīgāki, līdz ar to kļūsim arvien labvēlīgāki, veselāki, veiksmīgāki un laimīgāki.

Jāatceras garīgās dzīves salikums. Tikai tad veidojas labvēlīgi dzīves apstākļi, kad veidojam sevī dvēseles pasauli mīlestībā un samazinām sadzīviski grēcīgo izpausmju kopumus savā ikdienā. Ir divas izvēles, būt mīlestībā vai nebūt. Tāpat kā nav iespējams dzīvē vienlaicīgi uz ceļa nogriezties divos virzienos vienlaicīgi. Visu nosaka mūsu pašu izvēles, neatlaidība, pacietība un disciplīna, kas ved uz mērķiem. Tāpēc ir jābūt mērķiem.

KAS NOTIEK, KAD SKATĀMIES VIDEO UN KLAUSĀMIES MŪZIKU

lawio

Mūzika un arī video tiek radīti atrodoties Dievišķajās enerģijās, kur nav sadzīves enerģiju.

lawio-icon-2.png

Cilvēks pamazām piesātinās ar Dievišķo enerģiju, tā pamazām sāk darboties cilvēkā un lēnām ieplūst telpiskumos.

lawio-icon-3.png

Sākās tīrīšanās procesi ar neapmierinātībām, iekšējām agresivitātēm, diskomfortu sevī un apstākļos, kuros atrodamies. Vai nu tos pastiprināsim negatīvajā, sāksim pasliktināt savu stāvokli, vai arī, izjūtot tīrīsanos un diskomfortu, sāksim strādāt ar sevi, uzlabosim savu stāvokli un attīrīsim sevi, palīdzot ienākt tām enerģijām caur mūziku un video skatīšanos dziednieciskos seansos.

lawio-icon-4.png

Dievišķā enerģija kopā ar mūzikālo vibrāciju taisno deformētās struktūras cilvēkā un piesātina ar Dievišķo enerģiju. Caur to sākās attīrīšanas procesi cilvēkā, kurš skatās un klausās meditatīvo mūziku, kuru veidojis cilvēks, atrodoties patīkamās, augstā līmenī Dievišķajās enerģijās. Tie cilvēki, kuri pēc meditatīvajiem seansiem jūtas mierīgi, komfortabli un lēnām notiek kaut kādas nelielas diskomfortiskas izmaiņas, ir daudz tīrāki enerģētiski un ir mazāk deformētās struktūras iekšējā dvēseles pasaulē!

lawio-icon-5.png

Meditatīvā mūzika un video palīdz dvēselē ienākt Dievišķai enerģijai un attīrīties. Tas, kas ceļās uz augšu dvēselē, ar to jāstrādā, un galvenais jāstrāda pareizi, lai tas mazinātos un līdzsvarotos, bet ne pastiprinātos un pastiprināti grauztu iekšējo pasauli un mocītu dvēseli!

Белое перо

Tā nedrīkst būt! Ja tā dara cilvēks, tad pamazām viņš sāk protestēt pret mūziku un sāk neticēt mūzikas un video lietderībai un dziedniecības spējām. Iekšā sāk veidoties (putras katliņš), kurš sāk pamazām vārīties un ar laiku piedegt. Tad to ir daudz grūtāk attīrīt. Un mūzika šeit būs tikai palīdzējusi- gan tad, kad cilvēks strādā ar sevi, gan arī tad, kad viņs nedarbojas, bet vārās iekšā. Jo tāpat nāksies iekšējo pasauli pamazām savest kārtībā, citādi uzlabošanos dzīvē un veselībā būs grūti sagaidīt!

 

Лилия

Visus apstākļus paši veidojam, apkārtējie ir tikai instrumenti -velk uz leju vai ceļ uz augšu! Grūti no kaut kā attālināties, lai kaut ko citādāk redzētu!     Mēs paši, protams, virzāmies tur, ar ko varam sevi piepildīt uz doto brīdi. Jo lielāks trūkums kaut kā, jo vairāk tiecamies uz to, neredzot, vai tas dos piepildījumu pēc gadiem. Bet izrādās pretēji, pēc gadiem tas nav derīgs un grauj kopā pašu cilvēku, kurš tik stipri dotajā brīdī uz kaut ko ir tiecies! Tā ir attīstība!

Лилия
лист

     Protams, kad daudz jāmācās. Un šīs mācības ir sarežģītas, kur uz katra soļa var paklupt un kļūdīties, kamēr iemācāmies un ieveidojam vēlamo - Dievišķo, pozitīvo savās izjūtās, sevī un attieksmē. Tas prasa gadus, darbu, neatlaidību un centību. Ātri izmainīt sevi nevar, var tikai vēlamāk pieiet pie vēlmes mainīties un darbā sevi izmainīt un nevilkt to procesu garumā. Tas dod iespēju mazāk izstiept savu vēlamo attīstību pozitīvo!

bottom of page