top of page

MEDITĀCIJA

IR VAIRĀKU LĪMEŅU MEDITĀCIJAS

 • Meditācijas prāta un izjūtu līdzsvaram, enerģijas atjaunošanai un mīlestības izjūtu veidošanai Dvēselē.   


 • Meditācijas, kurās cilvēks zemapziņā var pieskarties savas dzīves aktuālai situācijai - to ieraudzīt un apzināties.  


 • Meditācijas, kurās cilvēks zemapziņā var ieraudzīt, apzināties un pozitīvi izmainīt aktuālas savas dzīves situācijas.

KAS IR
MEDTĀCIJA

Dvēsele ir mūsu izjūtu pasaule un tā vada mūsu dzīvi. Jo vairāk Dvēselē ir harmonisku mīlestības izjūtu, jo veiksmīgāk veidojas mūsu dzīve un efektīvāk varam sasniegt savus mērķus.

Meditācija ir prakse, kuras laikā cilvēks mācās atbrīvot savu prātu, apzināti nonākt „šeit un tagad“pie sevis patiesā un pilnveidot savu Dvēseli uz Mīlestību. Tā ir iespēja atslēgties no fiziskās un materiālās pasaules, iepazīt savu smalko enerģētisko pasauli un rast risinājumus aktuāliem dzīves jautājumiem.

LAWIO meditācijās izmantojam spēcīgu instrumentu – īpašu Aktavio Lioss mūziku, video un dabas skaņas. Šie muzikālie darbi ir radīti smalkās Visuma enerģijās – harmonijā un mīlestībā. Sadarbojoties ar tiem, cilvēks spēj ātrāk, vieglāk un efektīvāk atbrīvot un attīrīt savu smalko enerģētisko pasauli no pagātnē sakrātām negatīvām domām un izjūtām un piepildīt to ar harmoniskām mīlestības izjūtām.

KĀPĒC VAJAG MEDITĀCIJU

Ikdienā cilvēks dzīvo neapzināti – neapzinās savas rīcības, vārdus, domas un izjūtas. Cilvēks pastāvīgi atrodas savā prātā - domās, kas nepārtraukti mainās, pārdzīvo par pagātni, izjūt neapmierinātību ar tagadni un baidās par nākotni. Prāts ir stresā un haosā, pārņemts ar ierastiem uzskatiem par dzīvi, pagātnes pieredzi, sabiedrības programmām, bailēm, pienākumiem, rūpēm un raizēm. 

  

Domas un izjūtas ir ļoti spēcīga enerģija, kas materializējas un realizējas cilvēka dzīvē. Kādas ir Tavas domas un izjūtas, tāda ir Tava dzīve! Neapzināta prāta un izjūtu darbība dzīvē rada to, ko cilvēks nemaz negrib - ciešanas, sāpes, neveiksmes un haosu. 

  

Ja Tu vēlies uzlabot savu dzīvi, sāc dzīvot apzināti – domāt par to, ko Tu vēlies, un izkopt savu izjūtu pasauli uz mīlestību.

Kāpēc cilvēkam dzīvē rodas negatīvas domas un izjūtas?

    

Idelizācijas un pieķeršanās fiziskai un materiālai pasaulei rada cilvēkā negatīvas domas un izjūtas.     

Iealizācija ir tas, bez kā cilvēks nevar iedomāties savu dzīvi      Pieķeršanās nozīmē, ka cilvēks ir pieķēries noteiktiem dzīves uzskatiem, rakstura īpašībām, vērtībām, lietām vai cilvēkiem un nespēj no tiem atteikties. 

   

Ja reālā dzīve neatbilst cilvēka idealizāciju un pieķeršanās modelim, cilvēks ļaujās negatīvām domām un izjūtām un attālinās no Mīlestības.

 

KĀ DARĪT MEDITĀCIJU

Meditācijas prakses laikā meditācijas vadītājs vada cilvēka apziņu tā, lai palīdzētu cilvēkam atbrīvot prātu un atslēgtu to no ikdienas domām, pieķeršanām un idealizācijām fiziskai un materiālai pasaulei.    

 

Tad cilvēka apziņa tiek vadīta vēlamā un pozitīvā virzienā – zemapziņā pie patiesā sevis. Tā ir iespēja izjust klusumu, mieru, atpūtu, līdzsvaru, apzināties sevi un savu dzīvi.    

 

Zemapziņā cilvēks tiek vadīts uz harmoniskām enerģiju plūsmām, kas raisa mīlestības izjūtas Dvēselē pret sevi, apkārtējiem cilvēkiem, savu dzīvi un pasauli. Tā ir iespēja domāt radošas un pozitīvas domas un pieskarties labestībai, cilvēcībai un mīlestībai - izjūtām, kurām ikdienā paskrien garām vai nemaz nepazīst.

CIK BIEŽI DARĪT MEDITĀCIJU

Meditācijas prakses ieteicams veikt regulāri - rītos un vakaros. Tas palīdz ikdienā uzturēt savu enerģētiku – domas un izjūtas līdzsvarā un harmonijā.    

 

No rīta ieteicams praktizēt meditācijas, lai pozitīvi noskaņotos jaunai dienai un pateiktos par dzīvē dotajām iespējām. Vakaros ieteicams praktizēt meditācijas, lai atbrīvotu prātu un izjūtas no ikdienas rūpēm un raizēm, palūgtu piedošanu par dienā pieļautajām kļūdām un pateiktos par piedzīvoto un dzīves mācībām.   

 

Meditē tik bieži, līdz Tu spēj apzināti vadīt savu dzīvi un sasniegt savus mērķus - esi brīvs no nevēlamām un negatīvām domām un izjūtām un spēj domāt par to, ko Tu vēlies un izjust Dvēselē mīlestību.

Par to, kā veidojas cilvēks un viņa dzīves apstākļi, iespējams uzzināt LAWIO studijā.

davanu karte.jpg

DĀVANU

KARTE

Pārsteidz savus tuvos, mīļos, draugus, kolēģus ar unikālu dāvanu! Vai tāpat esi līdzās, tiem kam interesē uzzināt par sevi ko vairāk!

meditācija ar video
Горные породы
Наслаждаться на открытом воздухе

MEDITĀCIJA AR 
LIOSS AKTAVIO VIDEO

Cilvēks ir kā trauks, kurā jau piedzimstot ir informācija un enerģija. Šī trauka saturs visu laiku jāuzlabo, jāattīsta, jāpilnveido.

Ja nonākam labos apstākļos un sākam tos baudīt, bet nepilnveidojam uz uzlabošanu, tad nāk audzināšana. Jo pamazām uzaktivizējas negatīvais, iepriekš sakrātais.

Meditācijās notiek cilvēka prāta “atraušana” no sadzīves domām, atbrīvošana no domu skrējiena un dabas ainavu vizualizācija. Caur šo vizualizāciju cilvēks sāk savu Dvēseli iepazīt, veidot tajā to, kas tur ir nepieciešams – līdzsvars, harmonija, stabilitāte, mīlestība, ticība, pazemība.

KAS IR MEDITĀCIJA
AR VIDEO

Video meditācija ir Dvēseles terapija. Tas ir unikāls instruments Dvēseles harmonizēšanai un dzīves uzlabošanai. Skatoties un sadarbojoties ar video, cilvēks var pozitīvi mainīt savas izjūtas un līdz ar to uzlabot pašsajūtu, atrisināt dzīves situācijas un sasniegt mērķus savā dzīvē.   

Kā reģistrēt savas izjūtas, iepazīt, saprast, uztvert stāvokļus?

Pati dzīve visu rāda priekšā. Ja cilvēks to, kas notiek, uztver kā normu, tad viņš sāk dzīvot pēc sabiedrības programmām, normām, atkarībām.

Jo vairāk aiziet no sevis, jo vairāk uzskata audzināšanu par normu. Jo vairāk cilvēks zin sevi un dzīvi, jo vairāk izjūt, uztver dzīves brīdinājumus par saviem pārkāpumiem, vēl negaidot audzināšanu. Tā ir apzināta dzīvošana un rīcības. Uzņemties atbildību par savām rīcībām, vārdiem, domām, izjūtām, zemapziņu.

 

Izjūtas un domas materiālizējas. Tāds ir Visuma likums. 

Jebkurš notikums cilvēka dzīvē ir sekas tam, kas notiek cilvēka Dvēselē (izjūtās, domās, zemapziņā). Ja cilvēks dzīvē piedzīvo nelabvēlīgus notikumus un nevar sasniegt savus mērķus, tas nozīmē, ka Dvēselē ir negatīvas izjūtas – agresija, pretestība, neapmierinātība, bailes, dusmas, skaudība, aizvainojumi u.c. Tie ir grēki, kas pieļauti šajā vai iepriekšējās dzīvēs vai nodoti pa paaudzēm. Tie rada enerģiju cirkulāciju traucējumus un līdz ar to rodas problēmas fiziskajā ķermenī un dzīves apstākļos.

Atpūties, relaksējies, veido, mainies un dzīvo labāk!

  

KĀPĒC SKATĪTIES LIOSS AKTAVIO VIDEO

Cilvēka dzīvē darbojas Visuma cēloņu un seku likums – kas Dvēselē, tas dzīvē. Dvēsele ir cilvēka visu izjūtu pasaule. Jo harmoniskākas izjūtas Dvēselē, jo veiksmīgāks cilvēks un viņa dzīve. Savas izjūtas cilvēks var iepazīt, mainīt un uzlabot, līdz ar to var mainīt un uzlabot jebko savā dzīvē.

Izjūtas iespējams sevī izkopt neatlaidīgi un regulāri ar sevi darbojoties, bet arī pirmajā meditācijas reizē ir iespējams sajust kādu savas Dvēseles daļu, nonākt pie savas patiesās būtības. Viss ir ļoti atkarīgs no cilvēka iekšējās pasaules salikuma un atvērtības procesam.

 

Video autors Lioss Aktavio rada video smalkās Visuma vibrācijās – mīlestības enerģijā, balstoties uz dziļām zināšanām par cilvēka dzīves, Dvēseles un enerģētikas mijiedarbību. Skatoties video dabas skatus, krāsas, formas un klausoties īpašo mūziku, līdzsvarojas Zemes un Visuma enerģijas. Tās iedarbojas uz cilvēka rīcībām, domām, izjūtām un zemapziņu un rada iespēju pozitīvām izmaiņām.

KĀ SKATĪTIES ŠOS VIDEO

Video meditācija – tas ir viegli, relaksējoši un nes lielas, pozitīvas izmaiņas!

 • Atvēli 10-15 min laiku sev. 

 • Ieklausies sevī. Vari atskaitīt skaitļus no 30 - 1. Tas palīdz nomierināt domas. 

 • Izvēlies mērķi – kas Tev šobrīd ir vajadzīgs?

 • Izvēlies video. Katram video ir sava nianse, kurai dzīves jomai, mērķim vai šī brīža sajūtai tas vairāk piemērots.

Meditācija turpinās ar Aktavio Lioss  video, kuras laikā Dvēselei un visai cilvēka enerģētikai caurstrāvo mīlestības enerģija, šī enerģija ir ielikt autora darbos no Visuma. Ejot pa dzīvi un radot darbus Aktavio Lioss atrodas vienotībā ar Dieva pasauli, mīlestībā. Cilvēkam, dzirdot un redzot šīs vibrācijas, Dvēselē un visā enerģētikā notiek transformācija.

Video palīdz uzlabot dzīves jomas:

 • Attiecības

 • Darbs un nauda

 • Sevis mīlestība un dzīves pieņemšana

 • Relaksācija, līdzsvars, miegs

 • Ticība un intuīcija

 

Video iespējams iegādāties elektroniskā formātā, lai skatītos sev piemērotā vidē.

VIDEO LIETOŠANAS VEIDI

Ieteikumi padziļinātai sevis pilnveidošanai sadarbībā ar video: 

 • Atskaņo video fonā.

Noskaņojies pozitīvai un veiksmīgai dienai! Padomā labas domas par savu mērķi! Video iedarbībā attīrās un pozitīvi mainās cilvēku un telpu enerģētika. Ļoti efektīvi ir atskaņot video telpā, kur spēlējas bērni. Video pozitīvi ietekmē bērnu fizisko un garīgo attīstību.

 • Padomā par savu mērķi un vienkārši skaties video.

Ērti apsēdies, padomā par savu mērķi un skaties video– atpūties, relaksējies, atjauno enerģiju un spēku, nomierini un sakārto domas, atgriezies pie sevis, sajūti sevi, nonāc līdzsvarā un harmonijā. Skatoties video vakarā,  noskaņojies labam miegam un pozitīvam nākamās dienas cēlienam.  

 • Skaties video apzināti, veidojot sevī pozitīvas un vajadzīgas izjūtas.

Skaties video un kavējies labās atmiņās, domās, sapņos, pateicībā, piedošanā, cieņā un vēlamos mērķos. Stiprini ticību un Tavai dzīvei ir iespēja pozitīvi mainīties! 

KĀ SASNIEGT MĒRĶUS KOPĀ
AR VIDEO

Lai sakārtotu un uzlabotu dzīves apstākļus un sasniegtu mērķus, negatīvās izjūtas Dvēselē vajag nomainīt uz pozitīvām – sapratni, apzināšanos, pieņemšanu, piedošanu, pateicību, pazemību, pacietību, labestību, cieņu un ticību. Tas ir ceļš uz Mīlestību un veiksmīgu dzīvi! 

Sadarbībā ar video Tev ir iespēja efektīvi harmonizēt savu Dvēseli un atrisināt aktuālas dzīves situācijas un sasniegt noteiktus mērķus. 

Izvēlies to veidu sadarbībai ar video, kas piemērots Tev dotā dzīves situācijā!

 

1.    Mērķis + skaties video = motivācija, spēks un enerģija mērķi realizēt

Tev ir skaidrs mērķis  – vēlies izdarīt noteiktu darbu (piem. piezvanīt klientam, uzrakstīt rakstu, sakārtot māju u.c.). Bet Tev pietrūkst enerģijas, motivācijas un spēka. Apzinies savu mērķi, skaties video un iedomājies, ka savu mērķi esi jau sasniedzis un ka Tu kļūsti pateicīgāks, līdzsvarotāks un mīlošāks cilvēks. 

 

2.    Skaties video + līdzsvars = mērķu skaidrība

Tev ir nojausma, idejas par saviem mērķiem, bet tie nav skaidri. Ir nesapratne un šaubas, kur virzīties, ko un kā darīt. Skaties video ar mērķi atbrīvot prātu, nomierināties, nonākt līdzsvarā, ieklausīties sevī un iegūt domu skaidrību. Pēc video noskatīšanās ieklausies savos mērķos – radīsies domas, vēlmes, mērķi skaidrosies.  

 

3.    Skaties video + piedošana, pateicība, lūgšana, mantra = tuvojies mērķim

*Tev ir noteikts mērķis – piemēram, uzlabot attiecības ar dzīvesdraugu. Ir dzīves situācija, kurā Tava drauga rīcība Tevi aizvainoja. Tu nevari šo situāciju aizmirst un piedod. Katru dienu attiecības pasliktinās, jo Tavas negatīvās izjūtas rada arvien jaunas domstarpības. Skaties video, atceries notikušo situāciju un lūdz piedošanu savai vai dzīvesdrauga Dvēselei. 

Piemēram:
“Mana Dvēsele, lūdzu, piedod man, ka nodarīju Tev pāri un Tevi sāpināju.” 
“Dievs, lūdzu, piedod man, ka nodarīju pāri savam dzīvesdraugam un viņu sāpināju.”

Tava griba, lūgšana un sadarbība ar video smalkajām vibrācijām palīdzēs Tev izstrādāt aizvainojumu un Tu spēsi saprast, pieņemt un piedot notikušo situāciju. Tādā veidā Tu radīsi pozitīvu enerģiju savās attiecībās un tuvosies mērķim.

 

** Tev ir noteikts mērķis – piemēram, uzlabot darba un naudas lietas. Darbā Tev ir bijuši veiksmīgi darījumi. Tu tādus vēlies atkal. Skaties video, atceries veiksmīgo darījumu, kavējies pateicībā Visumam, dzīvei, sev vai cilvēkiem par šo iespēju.

Piemēram:
“Paldies par šo iespēju”. 
“Paldies, Dievs, ka manā dzīvē tā notiek.”

Jo vairāk patiesi pateiksies un dosi pozitīvu enerģiju šim notikumam un smalkajai pasaulei,  jo vairāk veiksmīgus darījumus piesaistīsi savai dzīvei. 

 

*** Tev ir noteikts mērķis – piemēram, nonākt līdzsvarā un harmonijā. Skaties video un atkārto pie sevis lūgšanu vai mantru, kas Tev palīdz sasniegt mērķi.

Piemēram:
“Es esmu līdzsvarā un harmonijā.”
“Dzīvē viss ir taisnīgi un pareizi. Es pieņemu visu tā, kā tas ir.” 

 

4.    Apzinies mērķi + skaties video = tuvojies mērķim

Padomā par savu mērķi, pieraksti, pazīmē un apzināti noskaņojies uz mērķi. Tad skaties video un ar apziņu paliec mērķī. Video meditācijas laikā, uzreiz pēc meditācijas vai vēlāk ievērosi, ka Tev radīsies risinājumi, idejas, raisīsies enerģijas un notikumi saistībā ar mērķi.

 

5.    Skaties video + līdzsvars = sasniedz mērķi

Tev ir mērķis – piemēram, attīstīt jaunu projektu. Skaties video un nonāc līdzsvarā, harmonijā, domu skaidrībā un savā mērķī. Pakavējies līdzsvarā un mērķī kādu laiku pēc video noskatīšanās. Neaktivizē domas. Ļauj savam mērķim piepildīties ar Visuma enerģiju. Uzreiz vai laika gaitā jutīsi, ka raisās risinājumi, idejas, domas, kā sasniegt mērķi. 


6.    Skaties video + pozitīva domforma = tuvojies mērķim

Skaties video ar mērķi atbrīvot prātu, nomierināties, nonākt līdzsvarā, ieklausīties sevī un iegūt domu skaidrību. Pēc video noskatīšanās atkārto pie sevis pozitīvu domformu, kas Tev palīdz sasniegt mērķi.

Piemēram: “Es esmu mierīgs, stiprs, drosmīgs, par sevi pārliecināts cilvēks. Man viss lieliski izdodas.”

!!!  Pēc video meditācijas pateicies par iespēju attīstīties un uzlabot savu dzīvi. Ieplāno video meditāciju tā, lai vismaz 30 minūtes pēc tam nerunātu pa telefonu, nekavētos internetā un neskaidrotos ar cilvēkiem. 

!!! Skaties dažādus video – pamaini tos. Katrs video sastāv no atšķirīgām, harmoniskām enerģijām. Skatoties video ar dažādu enerģiju spektru, notiek daudzpusīga cilvēka attīstība.

CIK BIEŽI SKATĪTIES VIDEO

Skaties video regulāri (1-3 reizes nedēļā) 1-2 mēnešus vai kamēr notiek vēlamās izmaiņas. 

Kavējoties mērķos, pozitīvās domās, veidojot vajadzīgās izjūtas, harmonizēsies Tava Dvēsele un atjaunosies enerģiju plūsmas, dodot iespēju pozitīviem notikumiem ienākt Tavā dzīvē. 

Katrs cilvēks ir unikāls – ar savu pagātni, pieredzi, raksturu, neatlaidību, darbu un spējām. Arī mērķi var būt īstermiņa un ilgtermiņa, vieglāki un sarežģītāki. Līdz ar to laiks noteikta mērķa sasniegšanai katram būs individuāls. 

Lai kāda rodas reakcija, sadarbojoties ar video, pieņem jebkuru izjūtu un maini to uz pozitīvo. Tā ir iespēja atbrīvot savu Dvēseli no pagātnes grēkiem, to harmonizēt un attīstīties - virzīties uz līdzsvaru, labestību, harmoniju un labāku dzīvi. 

Lai Tev izdodas redzēt, dzirdēt, sajust un atrast sevi! Mainies, veido pozitīvo un ej uz Mīlestību! Video Tev palīdzēs, ja veidosi ticību, sadarbību un attīstību!

Ja skatoties video, Tev rodas spēcīgas emocijas, diskomforts, aktivizējas izmaiņas dzīves apstākļos, samazini video skatīšanās biežumu un ilgumu. Zemapziņā notiek pagātnē sakrāto negatīvo domu un izjūtu uzaktivizēšanās, transformācija un attīrīšanās. Kad emocijas un uzaktivizētie dzīves procesi līdzsvarojas, turpini skatīties video. 

KĀDAS IR REAKCIJAS SKATOTIES VIDEO

  Mīlestības vibrācijai šajos darbos ir spēcīga, līdzsvarojoša un izmaiņas nesoša enerģija.

Tāpēc reakcijas uz Aktavio Lioss darbiem ir ļoti dažādas

– prieka asaras, smiekli, atbrīvošanās, miers, līdzsvars, sāpes, temperatūras izmaiņas, agresija, aizkaitinājums, lidojums.

Muzikālo un video darbu klausīšanās laiku cilvēki raksturo dažādi

– trīsas, krāsas, gaismas, tirpoņa, sāpes, satraukums, lidojuma sajūta.

 

Šīs visas izjūtas raksturo izmaiņu procesus cilvēka Dvēselē. Tas viss notiek tāpēc, ka Dvēselei pieskaras smalkas mīlestības vibrācijas.

Katra cilvēka Dvēselē ir vietas, kur ir saveidoti piesārņojumi, bloki un sakrātas negatīvas izjūtas.

 

Ja šī smalkā vibrācija trāpa šajā savilkumā, tad cilvēks izjūt kādu sāpi vai agresiju, aizkaitinājumu. Bet tas viss ir daudz vieglākā formā, kā tad, ja šie pārbaudījumi nāktu dzīves ikdienā, jo tiek mainītas Dvēseles struktūras.

Un cilvēkam arī pēc meditācijas ir jāturpina iekšējs darbs ar šīm izjūtām un savilkumiem, kas saaktivizējas. Bieži vien ir skaidri arī konkrēti notikumi, kas tiek izkustināti, kas cilvēkam ir jāizmaina, mainot savu attieksmi un reakcijas uz notikumu.

 

Ja cilvēks pēc meditācijas jūtas harmoniski, tas nozīmē, ka vibrācijas ir līdzsvarojušas esošo salikumu Dvēselē un vairojušas tajā mīlestību.

Katra meditācija var būt dažāda, jo enerģētika cilvēkam ir kustīga un vibrācijas katru reizi var harmonizēt citu apstākli vai savilkumu.

     Bet jo vairāk cilvēks ielaiž savā Dvēselē mīlestības vibrācijas, jo vairāk dzīvei pietuvojas līdzsvars un veiksme un apstākļi kārtojas. Jo tāds ir mūsu dzīves uzdevums – vairot Dvēselē mīlestību!

Красочные огни
Красочные огни

KAS IR DARBS AR SEVI

Cilvēks ir informācijas un enerģijas kopums, kas sastāv no fiziskā ķermeņa, Dvēseles, Gara.

Dvēsele ir substance, kur ir izjūtas, tās vada un veido mūsu dzīvi!

Katrā cilvēkā ir izjūtas: pozitīvas- harmonija un negatīvas- disharmonija.

Lai Dvēselē rastos vajadzīgās izjūtas- mīlestība, labestība, cilvēcība, līdzsvars, cieņa, maigums, siltums, gaisma, līdzcietība, iejūtība, tās vajag veidot.

Kur atrodas cilvēka uzmanība- apziņa, tas veidojas un notiek.

 

Mūsu raksturs, dzīves uzskati, īpašības, dzimta, iepriekš sakrātais ir mūsu liktenis, kuru var un vajag mainīt.

Mainīt kā? Mainīt kāpēc? Mainīt cik ilgi? Mainīt cik daudz?

Nevis dzīvot tajās izjūtās, kas ir, bet veidot tās izjūtas, kuras ir vajadzīgas, lai Dvēsele dzīvotu harmonijā, līdzsvarā. Veidojot savu attieksmi, mainās dzīves procesi un liktenis.

Kāpēc nevar ilgstoši palikt labos apstākļos, nepilnveidojot sevi iekšējā pasaulē, darbā, ģimenē, interesēs, hobijā? Rodas neapmierinātība no pateicības trūkuma par visu, kas jau ir.

Aktivizējas: prasības, agresija, citu dzīvju dzīvošana, vērtēšana, nosodījums, baudas, pazemošana, neapmierinātība.

bottom of page