top of page

SATURS

   •    Iekšējais konflikts
   •    Personīga pieredze ar Lawio
   •    Jā....
   •    Kategorisms
   •    Iekšējais konflikts
   •    

   •    Līdzcilvēki

   •    Pakāpeniskums

   •    Piedzīvojumi un lieli notikumi
   •    Ritējums
   •    Sapņi un ikdiena
   •    
   •    Šīs pasules cilvēki
   •    Skumjas
   •    Stepju valdnieks
   •    Stihija
   •    Svētdienu dienu dienas
   •    
   •    Tās dienas
   •    Tas, kas notiek bez mums
   •    Uz klints malas
   •    Uzskati un zināšanas kā pašmērķis
   •    Vasaras vakaru gaidās
   •    
   •    Vēja skaņas
   •    Cik viss ir nosacīti
   •    Naudas pārtērēšana
   •    2 skatu punkti
   •    Par īstenumu
   •    
   •    Divas pekles
   •    Celšanās un krišana
   •    Dvēseles skumjas
   •    Emocionālā lēkāšana
   •    Ieslēgts dienās
   •    
   •    “Labā dvēsele”
   •    Muldēšanas
   •    Apreibinošas zāles
   •    Atvadas laikmetam
   •    Aizejošās dienas pavasarī
   •    
   •    Strādāju ar sevi, bet nekas nemainās
Jaunumi

   1    Personīga pieredze ar Lawio
   2    Divas pekles
   3    Celšanās un krišana
   4    Dvēseles skumjas
   5    Emocionālā lēkāšana
   6    Ieslēgts dienās
   7    “Labā dvēsele”
   8    Muldēšanas

   9    Apreibinošas zāles
   10    Strādāju ar sevi, bet nekas nemainās
 

bottom of page