top of page

Aktavio Lioss™ video, mūzika Tavai harmonijai.

     
Tu esi tas, ko Tu domā un jūti!Katrā cilvēkā ir spēcīga enerģija. Kā cilvēks vada savu enerģiju? Kādās domās un izjūtās enerģiju iesaista? Kur virza savu dzīves potenciālu?

 

    Pozitīvas domas un izjūtas rada pozitīvu personību, veselu fizisko ķermeni un
veiksmīgu dzīvi kopumā. Prāta haoss, negatīvas domas un izjūtas iztērē milzīgu daudzumu cilvēka enerģijas, radot negatīvu personību, sāpes fiziskā ķermenī un
 ciešanas dzīves apstākļos.
 Aktavio Lioss™ mūzikas un video spēks.
     

     Sadarbībā ar mūziku un video cilvēks var attīstīties - iemācīties vadīt savu enerģiju un transformēt savu personību un dzīvi uz labestību, harmoniju un mīlestību. Tas ir cilvēka dzīves uzdevums!Sadarbībā ar mūziku un video cilvēkam ir iespēja:
   

   •     Kļūt labākam,
   

   •    Transformēt sevī pagātnē sakrātās negatīvās domas un izjūtas,
   

   •    Iemācīties domāt pozitīvi,
   

   •    Izjust sevi, citus cilvēkus un dzīvi harmoniski,
   

   •    Atjaunot savu kopējo enerģētiku, kas ir pamats veiksmei visos dzīves aspektos - veselībā, attiecībās, darbā, seksā, materiālā pasaulē un visā kopējā dzīves ceļa virzībā. 

     Aktavio Lioss, balstoties uz telepātisko redzēšanu un dziļām zināšanām par cilvēka enerģētiku, rada mūziku un video smalkās Visuma vibrācijās– harmonijas enerģijās. Šī autora darbi nesatur sadzīves un citas negatīvas enerģijas. Harmonijā radītā mūzika un video pozitīvi, ātri un spēcīgi iedarbojas uz cilvēka smalkajām struktūrām - apziņu, zemapziņu, prātu, Dvēseli un fiziskā ķermeņa šūnām, kas pozitīvi ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti.


      Klausoties Aktavio Lioss™ mūziku un skatoties video, cilvēkā rodas dažādas reakcijas:


   •     Cilvēks aiziet plūstošā, patīkamā eiforijas stāvoklī, lidojumā, gaismā, pilnībā, piepildījumā.


   •    Cilvēks aizmieg un pamostas uz melodijas beigām. Zemapziņā notiek dziļas, plašas un pozitīvas izmaiņas.


   •    Cilvēku mūzika var kaitināt, radīt neapmierinātību, agresivitāti un diskomfortu. Var aktivizēties izmaiņas dzīves apstākļos. Zemapziņā notiek pagātnē sakrāto negatīvo domu un izjūtu uzaktivizēšanās, transformācija un attīrīšanās. Jebkura reakcija izjūtās un dzīves procesos līdzsvarojas 1-2 dienu laikā pēc mūzikas klausīšanās un video skatīšanās.

 

 

   Aktavio Lioss™ mūzika un video ir radīti harmonijas enerģijās un atspoguļo harmonijas daudzumu cilvēkā, kurš klausās mūziku un skatās video. Jo cilvēkā ir vairāk harmonijas, jo pozitīvākas rodas reakcijas. Jo cilvēkā ir mazāk harmonijas, jo negatīvākas ir reakcijas. Lai kāda rodas reakcija, sadarbojoties ar mūziku un video, cilvēks pozitīvi mainās. Tā ir iespēja virzīties uz labestību, harmoniju un labāku dzīvi.      Kas notiek cilvēkā?


     Kā sadarboties ar mūziku un video?     Katrs cilvēks vēlas būt mīlēts un mīlēt, dzīvot harmonijā, būt vesels, veiksmīgs un bagāts. Tam traucē cilvēka dziļākajos prāta un Dvēseles slāņos sakrāts piesārņojums - pagātnes negatīvās izjūtas, domas, sāpes, ciešanas, neveiksmes un apziņas programmas.


 

      To ir iespēja mainīt - sadarbībā ar mūziku un video pozitīvi transformēt savu personību un dzīvi!


      Klausoties mūziku un skatoties video, cilvēks bieži sastopas ar sava prāta nemieru, neapmierinātību, agresivitāti, diskomfortu, ko ikdienas dzīves skrējienā neievēro. Cilvēks satiekas pats ar sevi. “Kas notiek ar Tevi mūzikas un video iedarbībā, tas esi Tu pats!”. Mūzika un video aktivizē un parāda tās slēptās domas un jūtas, kas mājo cilvēka prāta un Dvēseles dziļos slāņos.

     Agri vai vēlu tās iznāk uz āru un izpaužas fiziskā ķermenī un dzīves apstākļos kā slimības, neveiksmes un ciešanas.


      Mūzikas un video smalko vibrāciju iedarbībā sakrātās negatīvās domas un izjūtas uzaktivizējas un atraisās. Līdz ar to cilvēkam ir iespēja iepazīt sevi un apzināti vadīt savas dzīves procesus uz harmoniju. Tā ir iespēja arī trenēt koncentrēšanos un gribu un mainīt negatīvās izjūtas uz harmonijas izjūtām - dusmas, stresu, agresiju, pretestību u.c. nevēlamas izjūtas uz sapratni, pieņemšanu, piedošanu, pateicību, pazemību, cieņu un ticību.

    Tas ir nepieciešams cilvēka Dvēselei un attīstībai.

Pretējā gadījumā cilvēka dzīve iet pašplūsmā, pagātnes negatīvo domu un izjūtu inercē.Izjūtot negatīvu reakciju, būtiski:


   •    Saprast – viss, kas ar Tevi notiek, esi Tu pats! Tā ir iespēja savlaicīgi apzināties pagātnē pieļautās kļūdas – negatīvās domas un izjūtas un mainīt tās uz harmoniju. Jo pozitīvas domas un izjūtas, rada veiksmīgu dzīvi, bet negatīvas domas un izjūtas rada sarežģītu dzīvi.


   •    Apzināties – notiek attīstības procesi – izjūtu alķīmija. Zemapziņā sakrāto negatīvo domu un izjūtu, prāta programmu uzaktivizēšanās, transformācija un attīrīšanās.


   •    Pieņemt notiekošos procesus sevī bez agresijas un pretestības. Pieņemšana ir paziņojums Smalkajai pasaulei par vēlmi mainīties.


   •    Kontrolēt un nepieļaut negatīvu izjūtu un domu veidošanos. Nepiesārņot savu Dvēseli!


   •    Trenēt koncentrēšanos, gribu un mainīties – uz labestību, harmoniju un Mīlestību.


   •    Mazinot domu haosu, ļaut sevī veidoties harmonijai. Lai rodas iespēja iet uz Mīlestību. Lai Mīlestība atbrīvo Dvēseli un rodas iespēja uzlabot izjūtu un dzīves kvalitāti.

 

   Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai ar Aktavio Lioss™
mūziku un video.

 


      Mūzika un video ir unikāls un spēcīgs instruments paātrinātai cilvēka personības attīstībai.


     Klausieties mūziku un skatieties video ar mērķi attīstīties, nevis iegūt kādu noteiktu stāvokli (baudu, eiforiju, lidojumu, svētlaimi u.c.).


     Sadarbojieties ar mūziku un video, līdz dzīve veidojas harmonijā. Jo regulārāk sāk pazust prāta haoss, diskomforts, sāpes ķermenī, jo lielākā harmonijā cilvēks atrodas. Būtiski izjust kaut nedaudz mirkļus, kuros cilvēks spēj koncentrēties uz pozitīvo, to izjust un kavēties tajā. No tā veidojas harmonija. Šie mirkļi veicina cilvēka attīstību un palīdz sasniegt dzīves mērķus.Ir vairāki veidi, kā strādāt ar mūziku un video ikdienā:


   •     Atskaņojiet mūziku un video fonā. Cilvēka zemapziņā notiek pozitīvas izmaiņas – mainās un attīrās enerģijas. Attīrās arī telpu enerģētika. Ļoti efektīvi ir atskaņot mūziku un video telpā, kur spēlējas bērni.  Mūzika un video pozitīvi ietekmē bērnu fizisko un garīgo attīstību.


   •     Klausieties mūziku un skatieties video, kuri rada harmonisku reakciju. Notiek apzināta sevis pilnveidošana.


   •     Klausieties mūziku un skatieties video, kuri rada sava veida diskomfortu. Notiek apzināta un padziļināta sevis pilnveidošana, ja cilvēks pieņem jebkuras izjūtas un maina tās uz pozitīvām.


   •     Klausieties dažādas melodijas. Katra melodija sastāv no atšķirīgām, harmoniskām enerģijām. Klausoties melodijas ar dažādu enerģiju spektru, notiek daudzpusīga cilvēka attīstība.

      Praktiski padomi padziļinātai sevis pilnveidošanai
sadarbībā ar mūziku un video     Mūzika un video var palīdzēt dzīves situācijās, ja to klausīsieties Mīlestības izjūtās – labestībā, pateicībā, piedošanā, pieņemšanā, pazemībā, cieņā un ticībā.


    Iesakām veidot sevī šīs izjūtas un sadarboties ar mūziku un video – Jūsu dzīvei būs iespēja pozitīvi mainīties!


Pirms mūzikas klausīšanās un video skatīšanās (piemēri):


   •     Atrodiet laiku sev vienatnē, ērti apsēdieties, atbrīvojieties, aizveriet acis un pateicieties radītājam, sev vai dzīvei par visu labo, kas Jums dzīvē ir dots. Veltiet laiku pateicībām.

Piemēram, “Paldies, radītāj, par šo labo mirkli.”, “Paldies, dzīve, par attīstības iespējām!”. Laiks pateicībām nav ierobežots, atrodiet vismaz 5 lietas, par ko esat dzīvē pateicīgi un kavējieties katrā pateicībā iespējami ilgāku laiku. Atbrīvotā atmosfērā, sev patīkamā skaļumā tad klausieties mūziku vai skatieties video.


   •    Atrodiet laiku sev vienatnē, ērti apsēdieties, atbrīvojieties un pasmaidiet sev. Ļaujiet, lai pasmaida Jūsu seja – mīļi un silti. Veidojiet smaidu sejā un veltiet tam visu savu uzmanību. Kādu laiku kavējieties smaidā sejā. Tad izveidojiet smaidu krūtīs. Ļaujiet, lai vienlaicīgi smaida Jūsu seja un krūtis. Atrodieties kādu laiku tikai smaidā sejā un krūtīs. Pēc tam izveidojiet smaidu arī vēderā. Ļaujiet, lai vienlaicīgi smaida Jūsu seja, krūtis un vēders. Atrodies tikai šajā smaidā. Meditācijas tehnikas laiks nav ierobežots, vēlams vismaz 5 minūtes. Atbrīvotā atmosfērā, sev patīkamā skaļumā tad klausieties mūziku vai skatieties video.


Mūzikas klausīšanās laikā:


   •     Klausoties mūziku, atkārtojiet pie sevis konkrētam dzīves brīdim atbilstošu mantru. Izvēlieties mantru, lai Jūsu izjūtās un dzīvē veidojas pozitīvais. Mantras atkārtošanas laikā cilvēka prāts atslēdzas no sadzīves, negatīvām domām  un vada cilvēku uz viņam dzīvē vajadzīgiem procesiem. Piemēram, mantra ticības, drosmes un pārliecības veidošanai “Lai manā dzīvē ienāk tas, kas man patiešām ir vajadzīgs!”, mantra harmonijas veidošanai “Es pieņemu dzīvi tādu, kāda tā ir. Es izvēlos labestību un mīlestību.”. Šīs mantras ir vienkāršas, pozitīvas un ļoti iedarbīgas. Meditācijas tehnikas laiks nav ierobežots, ieklausieties sajūtās.


   •    Klausoties mūziku, visu savu uzmanību koncentrējiet uz vienu izvēlētu priekšmetu vai ziedu Jūsu tuvumā bez vērtēšanas. Centieties, lai domas nobremzējas un ļauj apziņu fokusēt uz izvēlēto priekšmetu. Ja domas parādās, tad atkal apzināti pievērsieties koncentrācijai. Un tā šai procesā trenējiet savu apziņu, lai pierodiet disciplinēt savas domas. (Jo disciplinētu domu var koncentrēti novirzīt uz vēlamo procesu veidošanu dzīvē. Viss, ko mēs jūtam un domājam, ienāk un piepildās mūsu dzīvē – tāds ir Visuma likums!). Meditācijas tehnikas laiks nav ierobežots.


   •    Klausoties mūziku, iztēlojieties, ka Jūs atgriežaties kādā patīkamā vietā pie dabas, kur esat juties harmoniski, vēlams vienatnē. Atsauciet atmiņā, ko tur redzējāt, dzirdējat, jutāt. Fokusējiet apziņu tikai uz savām pozitīvajām izjūtām, neaktivizējot domu skrējienu. Meditācijas tehnikas laiks nav ierobežots, ieklausieties sajūtās.
Izvēlieties to sadarbības veidu ar mūziku, kuru tai brīdī sajūtat kā vispiemērotāko.
Klausieties dažādas melodijas un izmantojiet dažādus sadarbības veidus ar mūziku, lai notiek nepārtraukta attīstība! 

     Uzmanību! Mūziku nedrīkst klausīties vadot automašīnu!


 

     Ja klausoties mūziku un skatoties video rodas spēcīgas emocijas, samaziniet klausīšanās biežumu un ilgumu. Kad emocijas un uzaktivizētie dzīves procesi līdzsvarojas, turpiniet klausīties mūziku un skatīties video.


     Lai katram izdodas redzēt, dzirdēt, sajust, atrast sevi un pasauli! Mainīties un veidot pozitīvo un iet uz Mīlestību! Mūzika un video tajā palīdzēs, ja veidosiet ticību, sadarbību un attīstību!


  Ja ir vēlme uzzināt ko vairāk un plašāk, jautājiet mums!


LAWIO studija   www.lawio-e.comRadiet brīnumus paši sadarbībā ar mūziku un video!Jūsu smaids, labestība un griba + mūzika un video =
virzība, rezultāts, nākotne – Mīlestība!

 

bottom of page