top of page

LŪGŠANAI IR LIELS SPĒKS

IENĀC ŠEIT UN GŪSTI MIERU SIRDĪ, DZĪVĒ, DVĒSELĒ!

Dvēsele tā ir struktūra, kas nosaka visus notikumus mūsu dzīvē. Viss notiek, izrietot no pieredzes, informācijas un enerģijas, sakrātās pagātnē, dzimtā.

Nevis dzīvot tajās izjūtās, kas ir, bet veidot tās izjūtas, kuras vajadzīgas, lai Dvēsele dzīvotu harmonijā, līdzsvarā, pateicībā, pacietībā, mīlestībā.  Tā ir attieksme- Dvēseles izjūtu pasaule.

Lai pret dzīves procesiem notiekošajiem būtu harmoniska attieksme!

No tā mainās sajūtas un dzīves notikumi uz pozitīvākiem.

VIDEO DVĒSELES MIERAM,
HARMONIJAI, LĪDZSVARAM

Esi piekusis, nostrādājies, dusmīgs, nervozs, stresā, panikas lēkmes, domu haoss darbojas ik dienu?

Skaties šo video un savu uzmanību, apziņu ieliec sveces liesmā. Un centies nekur nepiedalīties ar savu uzmanību- ne domās, ne izmaiņās, kas notiek pašā vai apkārt.

Skaties video tik ilgi, kamēr samazinās domu daudzums, skrējiens. Kamēr paliek vieglāk, mierīgāk, līdzsvarotāk. Tas palīdzēs atgūt Dvēseles, domu līdzsvaru, atrast risinājumus, iegūt skaidru prātu.

VELTI SEV 10- 20 MINŪTES!!!

NODARBĪBA- "KĀ PIEDOT AR DVĒSELI, NEVIS AR PRĀTU"
KOMPLEKTS- "IEMĪLI SEVI"

KĀ VAR NOTIKT DVĒSELISKA PIEDOŠANA?

Veicot apzinātas rīcības, kas virzītas uz piedošanu caur apzināšanos, pievēršanos, vēlēšanos, sapratni.

Sapratni, ka to vajag darīt, ka esam grēcīgi. Grēki piesārņo un deformē Dvēseli. Tas rada sāpes, slimības, neveiksmes, ciešanas, pazemojumus, nespēju sasniegt mērķus. Tāpēc tos vajag izlūgt un atbrīvot savu Dvēseli.

Tas jādara tāpēc, lai veidotu harmoniju, kas ir katra cilvēka šīs dzīves uzdevums.
 

PIEDOŠANAS LŪGŠANAS

Piedošana sev:

  • Visums, lūdzu piedod par pāridarījumiem manai Dvēselei!

  • Visums, es Tevi mīlu. Es mīlu sevi kā Tavu daļiņu. Ar mīlestību un pateicību es piedodu sev un pieņemu sevi tādu, kāds es esmu. Es vēlos kļut labāks, mīlošāks cilvēks.

Piedošana citiem cilvēkiem un dzīvei:

  • Visums, lūdzu piedod par manu neatbilstošo attieksmi un rīcību Dieva pasaulē.

  • Ar mīlestību un pateicību es lūdzu Augstākajiem spēkiem par savu tēvu (vai citu cilvēku). Es pieņemu tēvu (vai citu cilvēku) tādu, kāds viņš ir. Es lūdzu Augstākajiem spēkiem piedošanu par savām negatīvajām domām, jūtām un attieksmi pret tēvu (vai citu cilvēku).

DZIMTAS LŪGŠANA

Lūgšana, kas katrai sievietei (vīrietim) jākļūst vienai no pamatlūgšanām, kamēr prāta grumbas visas iztaisnojas un spēj plūst Mīlestība!:
Dievs, lūdzu piedod mūsu dzimtas sieviešu (vīriešu) grēkus un atpestī mūs no ļauna! Māci būt pazemīgiem, saprast, pieņemt, piedot un mīlēt!
Viss šai pasaulē notiek pēc Dieva gribas! Dieva griba ir lai katra Dvēsele nonāk Mīlestībā caur ciešanām un sāpēm, ja savādāk cilvēks nesaprot!

MANA ATKLĀSME ATTĪSTĪBAS CEĻĀ

Beidzot sapratu pilnībā shēmu par visām apkārt esošām sievietēm. Pilnīgi visām un arī visapkārt pievelkas tieši tādas sievietes.

Un beidzot es redzu shēmu pilnībā, kāpēc lietas neveidojas un uz priekšu attīstībā neviena netiek.
Pa detaļām to sen stāstu, bet tādā kopumā salikumā nebiju redzējusi. Tas, ko pastāstīšu, ir visām mums zināmām sievietēm pamatā. Tas dzīvē darbojas un pie tā arī ļoti cītīgi jāstrādā. Cita ceļa nav un nebūs. Izlīferēt to nedarīt nevarēs un jādara tiešām būs visas dzīves garumā, lai kur Jūs būsiet un lai ko sasniegsiet.
Tātad pamatmisija sievietei ir būt sievietei. Tas nozīmē būt maigai, mīlošai, saprotošai un pilnībā pieņemt to, kas ar viņu notiek, jo notiek atbilstoši tam, kas ir nopelnīts. Teorija tā kā zināma, bet kas tad ir praksē un kas ir tas, kāpēc neiet vēlamais un kāpēc lauž kopā visas no visiem galiem???
Atbilde ir banāli vienkārša, bet lai to panāktu, jāmainās visu dzīvi un jābeidz dejot, lai nevajadzētu mainīties. Pavisam nopietni un pavisam noteikti, jo no tā ir atkarīga katras sievietes dzīve un kopējā virzība visiem un visā, lai varētu veidoties veiksmīga dzīve mīlestībā, pilnībā un pilnvērtīga.

Un pilnīgi viss  katras dzīvē izriet no tā, ko uzrakstīšu. Un jāstrādā konkrēti un mērķtiecīgi diendienā 24 st dienā!!!

Katras sievietes (ar ļoti retiem izņēmumiem) dzīves neveiksmju formula:

  • Tātad katrai iekšā ir sakrtāta, izveidota nepilnība.

  • No tā veidojas lepnība (savas vērtības pacelšana, jo ir nepilnība izjūtās, domās, uzskatos, darbos).

  • Veidojas noteiktas dzīves uzskatu programmas, kā vajag būt dzīvei, apkārtējiem pret tevi.

  • Par to notiek pazemošana (pazemo– vīrieši, bērni un apkārtējie cilvēki, dzīve).

  • No tā veidojas dusmas, nepieņemšana, naids, agresija, nepieņemšana, vērtēšana, nosodījums(mīlestības trukuma izjūtas)

Kad ir mīlestība un kad trūkst mīlestības:

https://www.lawio-e.com/product-page/m%C4%ABlest%C4%ABbas-sast%C4%81vda%C4%BCas

Tā veidojas- sevis, vīriešu, visu cilvēku, pasaules un visuma iznīcināšanas programma!!!

(beznosacījumu mīlestība - Dieva mīlestība, mēs esam Dieva daļiņas)

Tas viss veidojas un darbojas tad, kad pazaudē Dieva gribu, pirmsākumu un svarīgumu! Kad fiziskais paliek svarīgāks par Dvēseli. Kad baudas svarīgākas par Mīlestību!

Pamatā vīriešu iznīcināšanas programma (katrai gribās, lai vīrietis būtu labāks, bet attieksme iznīcinoša).
Jo vairāk tajā sieviete ir iekšā, jo vairāk veidojas visuma organismā vēža šuna! (iznīcības programma)(parazīts).

Tas pats veidojas arī vīriešos.

Tāpēc katram diendienā ar to ir jāstrādā un jāstāsta mammām un vecmammām, māsām un meitām. Un jāpaseko līdzi, lai tas katrā no viņām mainītos un veidotos pavisam citas izjūtas.

Tas ir katra uzdevums uzlabot to, kas jau ir, nevis tik daudz tiekties izveidot ko jaunu un skaistu. Tas neizdosies, kamēr pamati ir sapuvuši un iznīcinoši!

Par cik katra mācēsiet panākt, lai Jūsu dzimtā šī programma izmainās un pazūd, par tik labāk veidosies nākotne un veiksmīgi dzīves procesi.
Kopā šis darbs saucas cīņa pret agresiju, parazītismu, tumsonību un nevīžību!
Dzimtas lūgšanu, šo sapratni- skaitiet pašas, iemāciet mammām un iemāciet meitām, māsām. Katru reizi, kad rodas neapmierinātība ar dzīvi, vīrieti vai sevi, jānoskaita šī lūgšana vismaz 3 reizes. Aizejot domās pagātnē, jādara tas pats, par katru šādu izjūtu jāskaita lūgšana. Bet pilnīgi katru reizi pie jebkādas pretestības, nosodījuma, nevajadzīgas izjūtas rašanās.

Ja meitene nav apmierināta ar tēti, brāli vai dzīvi, tad jāapstādina un jāliek skaitīt šī lūgšana, kamēr pati to iemācās automātiski.

Jāseko līdzi tam, lai mammas darītu tieši to pašu, bet vēl cītīgāk.

(jo sakrājumu, pārkāpumu, grēku jau daudz vairāk).

Agrāk, kad es lūdzos visumam, es vienmēr lūdzos kaut kā pazemīgi, tā, it kā būtu vainīga, mazvērtīga, nepilnvērtīga... ar visu no tā izrietošiem "lūdzu piedod", "lūdzu, lūdzu", "lūdzu , ja vari, palīdzi"...utt.

Tagad saprotu, ka man nekas nav jādara, lai Visums mani mīlētu. Tieši man jāmācās mīlēt visumu un visu kas tajā notiek. Jo Viņa mīlestība ir bez nosacījumiem. Vienīgais, kas spēj mani nosodīt, esmu es pati.

Rodas jautājums: " kā lūgties Visumam, ja zinātu, ka manas lūgšanas tiks uzklausītas?" Es līdz galam nespēju šo izprast. Bet pēc laika sapratu.

Tad es palūdzu tā, it kā viņš mani dzird. Pirmo reizi mūžā. Ar sievietes pārliecību, par kuru vienmēr labprāt un ar prieku vēlēsies rūpēties gan vīrieši, gan cilvēki, gan citas būtnes.

Pirmo reizi savā mūžā es vērsos pie visuma tā, it kā tas patiešām eksistē.

Kad es palūdzu viņam atrisināt manu situāciju, es pilnībā paļāvos uz viņu, un atdevu viņam savu sitāciju. Es vispār pārstāju uztraukties.

 

LŪGŠANA, PĀRDOMA

KAS NOTIEK NO  SAKRĀTĀS AGRESIJAS

Diagnozi var veikt pats cilvēks pētot savu dzīvi un notikumus tajā.

35-40% agresijas - cilvēka dzīve rit veiksmīgi, savstarpējās attiecības ir saskanīgas, naudas darījumi patīkami veidojas, ir harmoniskas ģimenes attiecības, iekšēji apmierināts ar dzīvi, laba veselība. Veiksmīgi notiek darījumi un mērķu sasniegšana.

50-60% agresijas - rodas slimības, parādās sarežģījumi dzīvē, problēmas ģimenes attiecībās, neizdošanās darbā, negatīvi notikumi dzīvē, ieceres piepildās ar grūtībām, ir nomāktība. Kādā no dzīves jomām var ņemt nost dzīvē vēlamo.

75-80% agresijas-  parādās smagas slimības, sarežģītas attiecības ar cilvēkiem, šķiršanās ģimenē, tuvinieku, draugu zaudējumi, naudas zaudējumi, avārijas, nopietnas neveiksmes visās dzīves jomās. Fiziskas ķermeņa deformācijas, kroplības. Pazemojumi, pāri darījumi, ierobežojumi, negadījumi, neizdošanās, nenotiek mērķi, veidojas haoss, bezizeja, neticība, šaubas, neziņa.

92-95% agresijas- noņems nost visu dzīvē. Un ņems nost dzīvību.

Бродя Traveler

MĪLI SEVI, TAVA DZĪVE
VAR MAINĪTIES!

Esi ar mums, un Dvēsele atradīs ceļu uz mīlestību!

Nodarbību zināšanas un metodes ir balstītas uz Liosa Aktavio 40 gadu ilgajiem pētījumiem cilvēka, dzīvības un Visuma procesu enerģētikā un izstrādātajā metodoloģijā "Dvēseles terapija". Cēloņu-seku likumsakarības, mijiedarbības dziļos slāņos, dziļu pētījumu veikšana ar telepātijas palīdzību. Ir zināmi cēloņi, kāpēc tas, kas notiek ar cilvēku, un to var mainīt, uzlabot. Ja ir problēmas ar veselību, darbu, attiecībām, naudu, ģimeni, bērniem, tas nozīmē, ka trūkst mīlestības. Tas ir jāmācās katru dienu. Atliek rīkoties un mainīties!

bottom of page