top of page

3 ciklu Online info - meditāciju kurss

"Cilvēka dzīves attīstība"
 

Kurss sastāv no 3 cikliem, katrā ciklā 5 nodarbības, notiek 1x nedēļā ZOOM tiešsaitē. Pēc katras nodarbības 7 dienas pieejams ieraksts. 

 

Visu kursu var iziet reizē un var iet pa cikliem.

 

Šis Online info - meditāciju kurss ir veidots ar mērķi motivēt cilvēkus iepazīt sevi un saprast savu dzīvi. Dot cilvēkiem iespējas uzzināt un iegūt praktiskas iemaņas, kā mainīt sevi, lai kļūtu par labāku un mīlošāku cilvēku un veidotu uzlabojumus savā dzīvē.


    1.cikls “Kas ir cilvēka dzīve”

     Šajā info- meditāciju ciklā iegūsiet pamatinformāciju par cilvēku. Iepazīsiet cilvēka enerģētiskās pamatstruktūras. Uzzināsiet, kā cilvēks mijiedarbojās ar apkārtējo pasauli un pats veido savas dzīves apstākļus. Iespēja saprast sevi un savu dzīvi, mainīt sevi – kļūt labākam un mīlošākam cilvēkam un uzlabot jebkuru savas dzīves apstākli.

Nodarbības:

1.  Ievadnodarbība. 

2.  Kas ir cilvēks? 

3.  Kāpēc vajag sevi iepazīt?  

4.  Kā sevi iepazīt?   

5.  Cik ilgi sevi iepazīt?

Ilgums: 30 min (7 min informācija, 23 min meditācija)
Maksa: 10 eur/nodarbība


     2.cikls “Apziņas treniņš”

     Šajā info- meditāciju ciklā uzzināsiet par cilvēka apziņas darbības principiem un apziņas ietekmi uz cilvēka dzīvi. Iespēja mācīties iepazīt savas apziņas darbības ieradumus un trenēt savu apziņu, lai celtu savu enerģētisko potenciālu un ikdienā būtu līdzsvarā, pozitīvajā un pie saviem mērķiem.

Nodarbības:
1.  Ievadnodarbība.
2.  Kas ir apziņas treniņš?
3.  Kāpēc vajag apziņas treniņu?
4.  Kā trenēt savu apziņu?
5.  Cik ilgi trenēt savu apziņu?


Ilgums: 40.min(10 min informācija, 30 min meditācija ar apziņas treniņu)
Maksa: 15 eur/nodarbība


     3.cikls “Apziņas veidošana”

     Cilvēka dzīvi nosaka viņa dzīves uzskati, rakstura īpašības un izjūtas, attieksme. Šajā info- meditāciju ciklā uzzināsiet, kā strādāt ar savu apziņu, lai mainītos pagātnē sakrātie negatīvie dzīves uzskati, uzvedība, attieksme un veidotos uzlabojumi dzīvē.

Nodarbības:
1.  Ievadnodarbība.
2.  Kas ir apziņas veidošana?
3.  Kāpēc vajag veidot savu apziņu?
4.  Kā veidot savu apziņu?
5.  Cik ilgi veidot savu apziņu?


Ilgums: 50 min(15 min informācija, 35 min meditācija ar apziņas veidošanu)
Maksa: 20 eur/nodarbība

Maksājums jāveic pirms katras nodarbības, cikla vai kursa.
   
     Praktiskajā daļā tiks pasniegtas dažādas tematiem atbilstošas meditācijas un pielietota īpaša autordarbu mūzika. Tā palīdz cilvēkam attīrīt un mainīt pagātnē sakrātās negatīvās enerģijas un veidot Dvēselē mīlestību.

Pasniegtā informācija ir balstīta uz skolotāja Aktavio Liosss dzīves mācībām par Dvēseles terapiju.

Kursu vada: Iveta Kokoreviča- 26423699
e pasts: iveta.lawio@gmail.com
www.lawio-e.com

 

bottom of page