top of page
Снимок экрана 2018-08-17 в 9.43.58.png

MANI SAUC

LIOSS AKTAVIO

Es pētu smalko, enerģētisko pasauli visu savu dzīvi. Tās ir dzīvju pieredzes turpinājums, prasība, interese un bezgalīga zinātkāre. Kas ir aiz visa, kas notiek ar mums uz zemes. Kādi ir visuma likumi, kā viņi darbojas un kādas likumsakarības veido dzīvi. Iepazīt pasauli, ko nevar redzēt ar parastām acīm. Jātrenē un jāatīsta telepātiskā redzēšana. Var ceļot pa notikumiem, pa dzīvēm un saprats notiekošās likumsakarības. Jāmācās lasīt dzīves grāmata. Cilvēka Dvēselei vajag mīlestību! Cilvēka emocionālā stāvoklī ir divi stāvokļi mīlestība ir vai nav. Cilvēku Dvēselēm vajag mīlestību. Dvēsele ir tā struktūra ar savu pierdzi, kas nosaka, kas notiek cilvēka dzīvē. Tāpēc ir svarīgi to iepazīt, uzlabot un veidot.

LAWIO

LAWIO – atver vārtus uz Jaunu pasauli, kurā nav
rāmju un robežu, kurā viss ir iespējams. Iespēja iepazīt sevi – savas enerģijas, Visuma enerģijas un to mijiedarbību. Iespēja būt harmonijā ar sevi un Visumu. Iespēja rast tik ilgi meklēto sapratni un sirdsmieru. Iespēja būt savas dzīves radītājam.

Tā ir jauna renesanse - Lioss Aktavio dzīves mācība.

Lioss Aktavio ir garīgais skolotājs ar telepātijas, dziednieka spējām.  Vairāk kā 43 gadus Skolotājs pēta un iepazīst enerģiju smalko pasauli un cilvēka dzīves likumsakarības. Aktavio Lioss dzīves mācības ir slavenā 16.gs. alķīmiķa Paracelza dzīves darbu - atklājumu turpinājums – izjūtu alķīmija. Aktavio Lioss muzikālos darbus, tāpat kā  šī cilvēka  sirdi, pilda labestība, bezgalīga mīlestība un dziļas zināšanas, ļoti atšķirīgs dzīves redzējums un uztvere.

KĀPĒC VAJADZĪGA ATTĪSTĪBA

Dzīvē visiem kā vienam cilvēkiem uz zemes strādā cēloņu seku likums!

Katris no mūsu darbgaldiem-instrumentiem mūsu terapijā ir spējīgs aiziet līdz cēloņiem un tos šķīdināt un mainīt. Jāmāk izmainīt un jāmāk harmonizēt.
Izmainīt var jebko un visu šajā dzīvē!!! Jāmācās pašiem un citiem jāmāca kā to izdarīt mūsu terapijā ar mūsu instrumentiem. Tikai cilvēki ir jāizglīto, ka tas ne vienmēr vai nekad nav patīkami. Ka tas var būt sāpīgi, nepatīkami, prasa pacietību, neatlaidību un tam jābūt kā mērķim.                      

Daudziem  cilvēkiem tas var arī būt ļoti patīkami, dievīgi, atbrīvojoši un radoši. Atkarīgs no grēku sakrājumiem, daudzuma, veidiem un attieksmes pret dzīvi.

Mēs izveidojam terapiju, darbgaldus, instrumentus un jāturpina, lai tā darbotos un nāktu rezultāti izmaiņu un uzlabojumu. Bet daudziem  Dvēselē iekrīt, ka nenāks viss ureiz, tūlīt un daudz. Tiem nospļauties par veidoto, darīto, par dzīvi, sevi un citiem.
Mūsu video, mūzika, meditācija, gongi, ir spējīgi paši aiziet līdz cēloņiem un tos izmanīt. Jāstāsta kā tas notiek. Un tad kad tas notiek jāmāca harmonizēties cilvēkiem. Arī to dara mūsu instrumenti tikai jāmāca cilvēkiem kā to darīt. Un caur šiem procesiem jāiegūst rezultāti, konkrētas izmaiņas, uzlabojumi, mērķi un sasniegumi. No vienkāršākā līdz sarežģītākajam.
Tas visss ir reāls ja paši ieraudzīsiet dzīves lietu būtību un mācīsieties. Ja sāksiet saniegt mērķus un iegūt reālus, uzlabojumus tad arvien vairāk cilvēki piesvērsies kā pie dvēselei vajadzīgā, derīgā un sen gaidītā!
Priekš tā sevi, instrumentus un procesus vajag izstrādāt, sakārtot, attīstīt. Bet var pusceļā aizķeraties aiz sava EGO un tālāk iet negribas, nevar un nav vajadzība. Žēl bet ko darīt?

Enerģija ir dažādas kas satāv no informācijas un enerģijas.
Sadzīves enerģijas un baudu enerģijas ir piesātinātas ar rupjākām vibrācijā un cilvēks tās uztur, pieradina un ar tām kopā virzās pa dzīvi. Jo zemākas enerģijas procesos, jo vairāk un intensīvāk var to izjust, jo tai ir inerces spēks.

Piemēram saliekot noteiktā atrumā virzītu agresiju un tādā pašā atrumā virzītu mīlestību, iedarbīgāk varēs just agresiju jo smagāka, rupjāka un taustāmāka.
Mīlestības enerģija būs plūstoša, plaša un gaistoša. Cilvēks pierod dzīvot kādā savu uzskatu salikumā un viņa Dvēseles struktūras pierod tā dzīvot un iegūt enerģiju noteiktās svārstībās un daudzumā. Līdz ko cilvēks maina savus uzskatus tā mainās enerģiju sastāvs un pie jaunām enerģijām vajag pierast, tās uztvert un ar tām dzīvot. Tām ir cita konsistence, smarža garša un nonākot lielās izmaiņās cilvēks tās neatpazīst.
Tā ir arī Jums, kad notiek lielas izmaiņas, tad veidojas šāda pāreja uz citu kvalitāti enerģiju. Un tāpēc sajūtas, kad no iepriekš zināmā, pazīstamā, ierastā nav vairs tik daudz.
Vēl viens process kur varat izlietot ļoti daudz enerģijas tas ir dzīves procesu pārlikšanā, vērtēšanā un domu maisītājā kuru aktivizē pagātnes notikumi, jaunas zināšanas, jaunas lietas un izmaiņas dzīves telpās!

 

bottom of page