top of page

KARMAS TRAUKS

DZĪVES NOTIKUMI PARĀDA, CIK MŪSU KARMAS TRAUKS IR PIEPILDĪTS AR MĪLESTĪBU VAI AR AGRESIJU.

Veicot dzīves notikumu analīzi, var saprast, cik agresijas ir sakrāts cilvēkam pagājušās dzīvēs un šajā dzīvē. Veicot dzimtas analīzi, var saprast, cik dzimtā ir sakrāts agresijas.

Mīlestībai un agresijai jābūt līdzsvarā, tas ir veiksme.

karma

KAS IR KARMA, KĀ TĀ VEIDOJAS

Tikai 3% no savām karmiskajām struktūrām cilvēks nespēj mainīt,  visu pārējo savā dzīves ceļā katrs var izmainīt - caur sevis pilnveidošanu, uzlabošanu!

Vārdu „karma” cilvēki lieto bieži, dažādos kontekstos ar dažādām nozīmēm. Tulkojumā no sanskrita šis vārds nozīmē „darbība”. Cilvēki saprot, ka viņu darbības, t.i. „karma”, nosaka viņu dzīvi. Saistībā ar terminu „karma” tiek runāts par „iedzimto karmu” un „sapelnīto karmu”. „Iedzimtā karma” ir tā, ar ko cilvēks ierodas šajā dzīvē. „Sapelnītā karma” ir tā,  ko cilvēks uzkrāj šajā dzīvē. Cilvēka dzīvi ietekmē gan „iedzimtā karma”, gan „sapelnītā karma”. Ir viena nianse, ko cilvēki nav izpratuši un par ko neaizdomājas saistībā ar jēdzienu „karma” - jebkuru darbību iepriekš rada cilvēka izjūtas, domas un attieksme. Vispirms cilvēkā rodas izjūta, tad doma un tikai tad seko rīcība, kas izpaužas materiālajā un fiziskajā pasaulē. Līdz ar to jēdziens karma sevī ietver ne tikai cilvēka rīcības, bet pamatā izjūtas, domas un attieksmi.

KARMAS TRAUKS – negatīvo un pozitīvo apstākļu kopumi

Enerģijās un harmonijā svarīgs ir līdzsvars 50%-50% mīlestība un agresija. Ja šis līdzsvars tiek izmainīts, pazaudēts un vairāk uzkrājas agresija, tad dzīvē sākas nepatikšanas, ciešanas, sāpes.

Katrā cilvēkā ir uzkrāts karmisko apstākļu kopums. Vizuāli to var iztēloties kā trauku, kur uzkrājas negatīvās emocijas un pārdzīvojumi.
Cilvēks atnāk šajā dzīvē jau ar noteiktu iedzimto karmas daudzumu – gan pozitīviem, gan negatīviem pārdzīvojumiem, ko cilvēks uzkrājis iepriekšējās dzīvēs, pagātnē. Un šīs dzīves laikā karmisko apstākļu kopumu cilvēks vai nu papildina negatīvā vai pozitīvā virzienā.
Visumā viss tiek svērts un mērīts. Atkarībā no cilvēka sapelnītā, veidojas viņa dzīves procesi. Par karmas trauka piepildījumu var spriest pēc notikumiem cilvēka dzīvē, pēc veselības.

Agresija Dvēseli savelk, deformē, piesārņo, bremzē vai aizver enerģiju plūsmas.

Mīlestība Dvēseli piepilda, sasilda, pilnveido, dod dzīvību, plūsmas, cirkulācijas!

Dvēseles stāvoklis un sakrājumi (saturs- informācija un enerģija) ir tas, kas veido notikumus katra dzīvē. Svarīgi ir kvalitāte!

Karmas trauks2.jpg

KO NOZĪMĒ KARMAS TRAUKS

Dzīvē mēs esam veidoti kā radītāji. Visu laiku veidojam informāciju un enerģiju, izjūtot izjūtas. Veidojas energoinformatīvi veidojumi, kas krājas mūsu Dvēselē. Atkarībā no šiem sakrājumiem, veidojas mūsu veselība, notikumi, mērķu piepildījumi, attiecības.

KAS NOTIEK NO  SAKRĀTĀS AGRESIJAS

Diagnozi var veikt pats cilvēks pētot savu dzīvi un notikumus tajā. Var arī griezties pie mums.

35-40% agresijas - cilvēka dzīve rit veiksmīgi, savstarpējās attiecības ir saskanīgas, naudas darījumi patīkami veidojas, ir harmoniskas ģimenes attiecības, iekšēji apmierināts ar dzīvi, laba veselība. Veiksmīgi notiek darījumi un mērķu sasniegšana.

50-60% agresijas - rodas slimības, parādās sarežģījumi dzīvē, problēmas ģimenes attiecībās, neizdošanās darbā, negatīvi notikumi dzīvē, ieceres piepildās ar grūtībām, ir nomāktība. Kādā no dzīves jomām var ņemt nost dzīvē vēlamo.

75-80% agresijas-  parādās smagas slimības, sarežģītas attiecības ar cilvēkiem, šķiršanās ģimenē, tuvinieku, draugu zaudējumi, naudas zaudējumi, avārijas, nopietnas neveiksmes visās dzīves jomās. Fiziskas ķermeņa deformācijas, kroplības. Pazemojumi, pāridarījumi, ierobežojumi, negadījumi, neizdošanās, nenotiek mērķi, veidojas haoss, bezizeja, neticība, šaubas, neziņa.

92-95% agresijas- noņems nost visu dzīvē. Un ņems nost dzīvību.

Karmas trauks1.jpg

KARMAS TRAUKA  PIEPILDĪŠANĀS

Pārdzīvojumi, stress, sāpes rodas tikai no vēlmju nepiepildījuma!

KĀ TIEK PIEPILDĪTS KARMAS TRAUKS

Visuma likumu pamatā ir neveidot, neizjust un neizdalīt no sevis negatīvu enerģiju. Jebkura veida negatīvas izjūtas un izpausmes piepilda karmas trauku.
Viena no lielākajām negatīvajām izpausmēm cilvēka dzīvē ir nespēja pieņemt apkārtējo pasauli un sevi. Cilvēks veido neapmierinātību - negatīvas emocijas pret sevi, citiem cilvēkiem un pasauli. Neapmierinātība rodas no tā, ka cilvēkam pašam galvā ir ideja par to, kādai jābūt apkārtējai pasaulei, cilvēkiem apkārt, kādam jābūt pašam. Ja izveidotais pasaules uzskats nesakrīt ar realitāti, rodas neapmierinātība, dažādas negatīvas izjūtas un izpausmes.
Ja cilvēks nevar iedomāties savu dzīvi bez kaut kā, piešķir pārāk lielu nozīmi kaut kam šajā dzīvē, tā ir idealizācija. Cilvēki idealizē pārsvarā darbu, ģimeni, naudu, varu, stāvokli sabiedrībā, attiecības, izskatu, spējas, zināšanas. Tādā veidā cilvēki cenšas sevi piepildīt ar to, kas viņiem pietrūkst – Mīlestību!
Karmas trauks tiek piepildīts caur šādiem procesiem:

 • Viedokļu veidošana.

 • Bailes, aizvainojumi, lepnība.

 • Idealizācijas par darbu, sadzīvi, ģimeni, savām spējām, zināšanām, prasmēm.

 • Vēlēšanās sevi pierādīt - sevis apliecināšana, citu pazemošana.

 • Pārākums par citiem, pārdzīvojumi, dusmas, naids, nosodījums.

 • Vēlme visu dzīvē kārtot pašam.

 • Agresija caur neapmierinātību uz citiem un sevi.

Ļoti daudz piemēri ir dzirdēti, kad ārēji patīkamiem un jaukiem cilvēkiem, kas dzīve dara it kā labu, notiek visādas nelaimes un nepatikšanas. Un pats cilvēks un apkārtēji cilvēki nevar saprast, kā tā var būt, tik jauks un labs cilvēks, bet dzīvē tā neiet? Kāpēc tā? Tas ir tāpēc, ka cilvēks iekšējā pasaulē – Dvēselē nedzīvo harmonijā ar sevi un Visumu, krāj sevī negatīvas izjūtas, emocionālus pārdzīvojumus.
Sāpes rodas tikai no vēlmju nepiepildījuma!

Karmas trauks.jpg

KARMAS TRAUKA TUKŠOŠANA

Karmas trauka attīrīšana vajadzīga, lai celtu savas enerģētikas vibrāciju no agresijas uz mīlestību. Katrs pats ir atbildīgs par savām rīcībām, domām, izjūtām un zemapziņas plašumiem. Mainies dziļumos kā personība un sāks mainīties tavas dzīves kvalitāte!

KĀ TIEK TUKŠOTS KARMAS TRAUKS

Tāpat kā karmas trauks tiek piepildīts, to var arī tukšot. Karmas trauka tukšošana ir cilvēka dzīves uzdevums, ko var izdarīt caur sevis pilnveidošanu. Ceļot savu personības vibrāciju uz smalkāku, tīrāku, augstāku.
Katram ir iespēja mainīt savas izjūtas, domas, attieksmi, rīcības, dzīves uzskatus. Tādā veidā atbrīvot sevi no negatīvām sakrātajām karmiskajām struktūrām un tā vietā veidot pozitīvas, vēlamas struktūras. (Atbrīvot Dvēseli no savilkumiem, sāpēm, bailēm)
Patiesa piedošana, pateicība, ticība, harmonija un mīlestība ir smalka un augsta enerģija, kas šķīdina negatīvas sakrātās enerģijas.
Cilvēks var tukšot karmas trauku caur šādiem procesiem:

 • Izjūtot patiesu piepildījumu, gandarījumu dzīvē.

 • Mazinot domu haosu, maisītāju, kārtojot savas domas.

 • Atbrīvojot, atlaižot idealizācijas.

 • Apzināti kontrolējot savas izjūtas, mainot rīcības, mazinot izpausmes, meklējot Dvēseles piepildījumu.

 • Piedodot citiem un sev, mainot saveidotos uzskatus, rakstura īpašības.

 • Pieņemt un pateikties par visu, kas ir, kā absolūto vērtību.

 • Samazināt neapmierinātības, prasības par to, kā vēl nav.

Tādā veidā cilvēks atbrīvo sevi no negatīvām enerģijām, pārdzīvojumiem, stresa - cilvēkā ienāk Mīlestība, gaisma un harmonija, pateicība!
Tas nenotiek ātri un uzreiz. Ir vajadzīga pacietība, neatlaidība, ticība. Pakāpeniski, pilnveidojot sevi, sāk šķīst nevēlamās struktūras un vēlamie procesi sāk notikt.

Kā ātri un īsā laikā uzlabot,
tukšot savu karmas trauku?

Nodarbības var pirkt pa vienai un var pirkt komplektā, tad būs bonusi.

"IEMĪLI SEVI" KOMPLEKTS TEV

Vēlies uzlabot dzīvības enerģiju, dzīvesprieku, veselību, attiecības ar bērniem un vecākiem, darba lietas, naudas plūsmas un kļūt labāks cilvēks priekš sevis un apkārtējiem? Vēlies iegūt iekšējo harmoniju un līdzsvaru?

1

Sevis pieņemšana sākas ar piedošanu. Domu haosa, maisītāja mazināšana, kārtošana, disciplinēšana. Saveidoto uzskatu, rakstura mainīšana.

"Iemīli sevi"

Sevis pieņemšana

2

Spēja piedot sev un citiem. Pieņemt citus cilvēkus bez vērtēšanas.

"Iemīli sevi"

Piedod sev

3

Idealizāciju atrašana un atbrīvošana. Apzināta savu izjūtu kontrole. Rīcību maiņa. Sapratnes veidošana, apziņas attīrīšana, Dvēseles piepildījumu veidošana.

"Iemīli sevi"

Mīlestības lūgšana

4

Pateicība, pacietība, labestība, ticība- mīlestības pamatizjūtas, kas jātrenē visur un vienmēr. Tā ir katra cilvēka attīstība.

"Iemīli sevi"

Pateicība

KATRAS NODARBĪBAS ILGUMS 50 MINŪTES.  KATRA NODARBĪBA SASTĀV NO 3 DAĻĀM:

 • Ieskats skolotāja Aktavio Lioss dzīves mācībās par mīlestību pašam pret sevi.

 • Praktisks vingrinājums prāta atbrīvošanai no ikdienas domām.

 • Meditācija, kuras laikā tiek praktizēta noteikta tehnika, lai veicinātu spēju mīlēt sevi.

MEDITĀCIJAS UNIKALITĀTE:

​Meditācijā tiek atskaņota īpaša Aktavio Lioss meditācijas mūzika, kas radīta augsta līmeņa enerģijās un palīdz attīrīt un mainīt pagātnē sakrātās negatīvās domas un emocijas un veidot Dvēselē mīlestību.

PĒRC KOMPLEKTU, SAŅEM BONUSUS

Pērkot nodarbību komplektu, saņemsiet bonusā:

Komplektā vēl ir mācību materiāli PDF formātā:

 • Mīlestības sastāvdaļas.

 • Mīlestības trūkuma sastāvdaļas.

 • Dvēseles terapija ar Lioss Aktavio dziedinošu mūziku un video (lietošanas ieteikumi).

Dāvanā Lioss Aktavio meditatīvais video “Meditācijas mirklis”

Бродя Traveler

MĪLI SEVI, TAVA DZĪVE
VAR MAINĪTIES!

Esi ar mums un Dvēsele atradīs ceļu uz mīlestību!

Nodarbību zināšanas un metodes ir balstītas uz Liosa Aktavio 40 gadu ilgajiem pētījumiem cilvēka, dzīvības un Visuma procesu enerģētikā un izstrādātajā metodoloģijā "Dvēseles terapija". Cēloņu-seku likumsakarības, mijiedarbības dziļos slāņos, dziļu pētījumu veikšana ar telepātijas palīdzību. Ir zināmi cēloņi notikumiem cilvēka dzīvē, un to var mainīt, uzlabot. Ja ir problēmas ar veselību, darbu, attiecībām, naudu, ģimeni, bērniem, tas nozīmē, ka trūkst mīlestības. Tas ir jāmācās katru dienu. Atliek rīkoties un mainīties!

bottom of page