top of page
Над облаками
Белые кривые линии

KĀPĒC VAJAG SEVI MAINĪT

DZĪVĒ PASTĀV LAICĪGĀS VĒRTĪBAS (SADZĪVE, MATERIĀLĀ PASAULE) UN MŪŽĪGĀS VĒRTĪBAS (DVĒSELES, GARS- MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS).
UZ KO KATRAM JĀTIECAS, JO TAS IR DZĪVES GALVENAIS UZDEVUMS.

ZINĀŠANAS, MEDITĀCIJAS, VIDEO IR UNIKĀLI INSTRUMENTI:

-Palīdz pieaugušajiem.

-Palīdz bērniem.

-Palīdz ģimenēm iegūt līdzsvaru, harmoniju, veselību un veiksmi.

-Uzlabošanās caur dabiskajām dabas harmonizējošām vibrācijām.

L.Aktavio ir 43 gadu pieredze Visuma, Dvēseles mīlestības veidošanā, ko vēlās iemācīt un nodot cilvēkiem.

VISUMS- DABA

HARMONISKAS VIBRĀCIJAS (dzīves uzlabošanās) kad ir mīlestība:

-līdzsvars, stabilitāte, disciplīna,

-labs garastāvoklis,

-izdošanās darbos,

-saticība ģimenē,

-labs veselības stāvoklis,

-visos dzīves apstākļos notiek uzlabošanās,

-daudz enerģijas, ir mērķi.

Разноцветные волнистые линии
MEDITĀCIJA (1).jpg

HARMONISKAS VIBRĀCIJAS

VISS DZĪVĒ, VISUMĀ TIEK SVĒRTS UN MĒRĪTS. HARMONIJA- MĪLESTĪBA UN AGRESIJA IR LĪDZSVARĀ 50%-50%. JA TIEK VEIDOTA UN UZKRĀTA VAIRĀK AGRESIJA, TAD MĪLESTĪBA SAMAZINĀS. TAS VED UZ SĀPĒM, SLIMĪBĀM, NELAIMĒM, AUDZINĀŠANU (DZĪVE VAI CILVĒKI DARA PĀRI, PAZEMO, SĀPINA).

TAD DEFORMĒJAS, PIESĀRŅOJAS, SALŪZT DVĒSELE, CILVĒKA ENERĢĒTISKĀS STRUKTŪRAS

. LAI ATJAUNOTU LĪDZSVARU, JĀSAMAZINA AGRESIJA UN JĀVEIDO MĪLESTĪBA.

DZĪVES CEĻŠ- LIKTENIS

MEDITĀCIJA (4).jpg

LAUKA SALŪZUMI NO SADZĪVES, PIESĀRŅOJUMA

ZEME- SADZĪVE

DISHARMONISKAS VIBRĀCIJAS (dzīves pasliktināšanās) kad trūkst mīlestības.

Lauka salūzumi, piesārņojums, deformācijas no sadzīves. Pagātnes pieredzes negatīvas emocijas, dzimtas sakrājumi.

Pazīmes:

-nomākts garastāvoklis,

-bieža depresija,

-strīdi, nesaskaņas,

-apātija,

-agresivitāte,

-ticības trūkums,

-slimības,

-visa dzīve pelēcīga,

-dzīves ceļa pasliktināšanās un apgrūtināta veidošanās,

-nenotiek vēlamie procesi, nepiepildās mērķi,

-pārdzīvojumi, stress, satraukuma lēkmes,

-veselības jebkuras problēmas.

Cilvēkam vajag tīru zemes enerģiju līdzsvaram, stabilitātei, veiksmīgiem materiālās pasaules procesiem.

Слои

CĒLOŅU- SEKU LIKUMS
(DARBĀ, ATTIECĪBĀS,
VESELĪBĀ,
MĒRĶOS)

Visumā darbojas cēloņu- seku likums. Pilnīgi visi notikumi cilvēka dzīvē ir sekas un tam cēloņi ir katrā iekšā. Lai atrastu cēloņus, jāanalizē sekas (dzīves notikumi). Jāraisa izjūtas caur reakcijām un tā var atrast cēloņus.

Video un mūzika izveidota dabisko vibrāciju salikumā, kuras harmonizē un līdzina salauzīto, piesārņoto, deformēto lauku (maina cēloņus) un maina uz harmoniskāku un veiksmīgāku dzīvi.

Lai uzlabotos dzīve, jāmaina ierastās:

-rīcības,

-domas,

-izjūtas,

-rakstura īpašības, paradumi,

-zemapziņa,

-negatīvās programmas.

Sekas vajag mainīt tik ilgi, kamēr atrod cēloņus un tos ir iespējams mainīt.

Dzīve ir cilvēka izjūtu, domu un rīcību atspoguļojums!

 

Mēs paši radām to pasauli, kurā dzīvojam – ar savu izjūtu, domu un vārdu palīdzību. Mūsu dzīves apstākļi šobrīd – attiecības ar cilvēkiem, situācijas ar darbu un naudu, slimības, emocionālais stāvoklis, tas viss sākumā ir izjūta, tad doma, kas tiek ietērpta vārdos, un tālāk veido noteiktu cilvēka rīcību, kas izpaužas fiziskajā un materiālajā pasaulē.

Ārējais atspoguļo iekšējo.
Pilnīgi katra izjūta, doma un vārds – tā ir enerģija, kurai piemīt milzīgs spēks – radošs vai postošs. Mūsu izjūtas un domas, ietērptas vārdos un izpaustas rīcībā, atgriežas pie mums atpakaļ noteiktas dzīves pieredzes veidā – pozitīvas vai negatīvas, atkarībā no enerģijas, ko tās sevī nes.


Cilvēki zemapziņā var gan celt, gan arī burtiski iznīcināt cits citu ar savām izjūtām, domām un vārdiem. Cilvēki pilnībā nenovērtē savu izjūtu, domu un vārdu nozīmi un mēdz būt pārsteigti par to, no kurienes viņu pašu dzīvē rodas dažādi notikumi.
Cilvēkā pārsvarā ir sakrātas bailes, kas ir zemākā enerģija Visumā.

Dominē izjūtas un domas, kas rada negatīvu un zemu enerģiju. Ja cilvēkā ir daudz bailes, tad proporcionāli mazāk ir Mīlestības, kas ir visaugstākā un smalkākā enerģija Visumā. Ja cilvēkā ir daudz Mīlestības, tad proporcionāli mazāk ir bailes.

Mīlestība ir vienīgā enerģija, kas var šķīdināt bailes.

Lai proporciju apgrieztu otrādi, ir jāpilnveido sevi – jākopj sava iekšējā pasaule un Dvēsele. Kas arī ir cilvēka dzīves mērķis – nonākt pie savas būtības un Mīlestības

(tas ir cilvēka stāvoklis “Būt”).

Vairojot Mīlestību un pozitīvas izjūtas, bailes un negatīvas izjūtas mazināsies, un proporcija mainās – cilvēkā pārsvarā būs Mīlestība un pozitīvas izjūtas.
Cilvēks savā apziņas izaugsmē nekad nestāv uz vietas. Notiek virzība uz augšu vai uz leju.

Virzība uz augšu ir garīgais ceļš – savas iekšējās pasaules iepazīšana un pilnveidošana.

Virzība uz leju ir fiziskās pasaules ceļš – baudu gūšana, pieķeršanās, materiālo vērtību un fiziskā ķermeņa idealizācijas. 

Katrai enerģijai ir noteikta vibrācija, kas cilvēka enerģētisko lauku nostiprina vai iznīcina. Cilvēka uzdevums dzīvē ir zemās un rupjās vibrācijas pārvērst smalkās un līdzenās vibrācijās.

Visumā enerģija nepazūd, to var tikai pārvērst citā enerģijā.

 

Nav cita veida kā atbrīvoties no iepriekš dzīves laikā sakrātajām negatīvajām enerģijām, kā tikai caur savas iekšējās pasaules pilnveidošanu, pārvēršot rupjās vibrācijas smalkās.


Gaišas un patīkamas izjūtas, domas un vārdi rada smalku un līdzenu enerģētisko vibrāciju. Smalkas vibrācijas cilvēka enerģētisko lauku pilnveido un harmonizē, veicinot brīvu Visuma un Zemes enerģiju plūsmu, līdz ar to cilvēks var izjust patīkamas emocijas un veidot veiksmīgus dzīves procesus. 


Pirmais solis ir ieskatīties sevī un izpētīt, ar kādām izjūtām, domām un vārdiem tiek dzīvots ikdienā. Ja tiek atklāts, ka izjūtas, domas un vārdi ved prom no pozitīvā, tas nozīmē, ka ir jāmainās – jāveido citas izjūtas, jādomā pozitīvas domas, jārunā patīkami un pozitīvi vārdi.

Mēs paši veidojam savu pasauli, savu dzīvi – tāpēc nepieciešams veidot šo dzīvi brīnišķīgu! Ja cilvēks sāk pats iekšēji mainīties, tad viņš izmaina savu dzīvi un rada ap sevi īpašu enerģiju, kas labvēlīgi ietekmē visu, kas ar viņu notiek un ir viņam apkārt. Dzīvot tā, lai no cilvēka staro Mīlestība, kas piesaistīs dzīvei patīkamus notikumus, veiksmi, veselību, labklājību un mīlestību.
 

Svarīgi ir virzīties uz Dvēseles pilnību un rast līdzsvaru starp fizisko un garīgo attīstību.

 

Smalkākā vibrācija Visumā ir:

Mīlestība. 


Lūgšanas. 


Pateicības. 
 

Piedošanas.

 
Sapratne. 


Gaišas, plūstošas, mierīgas mūzikas skaņas. 


Dabas skati, dabas skaņas un gaišas krāsas.

 
Veiksmīgi un patīkami notikumi, ko atceras un vēlas veidot uz priekšu.

Kas rada smalkas vibrācijas cilvēka apziņā:

 

Kas rada zemas vibrācijas cilvēka apziņā:

 

Zemākā vibrācija Visumā ir bailes. 


Vērtēšana, viedokļu veidošana. 


Skaudība. 


Lepnība, augstprātība.

 
Agresija pret sevi un citiem.

 
Sevis, cilvēku un pasaules nepieņemšana. 


Nosodījums, viltība, liekuļošana. 


Neapmierinātība, pretestība dzīves apstākļos.

 
Slikta vēlējumi, klačas, aprunāšana. 


Neizdevušies procesi, neveiksmes, kuros kavējamies. 


Pārējās negatīvās izpausmes. 

 

Apziņu nevar palaist pašplūsmā. Ar nožēlu jāatzīst, ka uz Zemes pārsvarā dominē zemas un rupjas enerģijas – bailes, skaudība, nosodījums, neapmierinātība. Palaižot apziņu pašplūsmā, to pārņem šīs negatīvās enerģijas, kuras ir cilvēkam apkārt. Nevienu brīdi dzīvē nenotiek stāvēšana uz vietas – ir vai nu apzināta virzība uz sevis pilnveidošanu vai virzība uz leju, kura notiek bez īpašas piepūles.

Katram ir iespēja veidot dzīvi tādu, kādu vēlas dzīvot, neskatoties uz apziņā esošajiem krājumiem, citiem cilvēkiem, viņu viedokļiem un vēlmi ietekmēt. Tas ir iespējams tad, ja cilvēks apzināti sāk sekot līdzi tam, kur kavējas viņa apziņa un ko caur šiem procesiem veido savā dzīvē uz priekšu.


Ikviena doma materializējas. Cilvēka iekšējā pasaule veido viņa ārējo pasauli.


Katru dienu un ikvienu brīdi ir iespēja veidot dzīvi tā, lai pozitīvais nomaina negatīvo (šodien, šobrīd, rītdien). Tad arī mainīsies dzīve. Ir svarīgi visas dienas garumā ik mirkli apzināties un piesvērties pozitīviem apziņas procesiem.
Lai ikdienā mēs spētu būt produktīvi, radoši un veiksmīgi, ir nepieciešami mirkļi pašiem sev. Laiks, kurā atjaunojam Visuma un Zemes enerģiju cirkulāciju, lai būtu vēlēšanās biežāk pasmaidīt, pateikties un būt labestīgam. Meditācija ar autora Aktavio Lioss īpaši radītu mūziku palīdz relaksēties, atbrīvoties un atjaunot enerģiju.


Iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama, procesa laikā cilvēks ļaujas meditācijas vadītāja vārdiem un mūzikai. Meditācijas vadītājs palīdz atbrīvot fizisko ķermeni, nomierināt domas un vadīt prātu vēlamā pozitīvā salikumā. Kad prāts netraucē, cilvēks sāk patiesi sajust sevi un smalko pasauli apkārt. Tas ir brīnišķīgs ceļojums pie sevis.
Meditācijas laikā tiek atskaņota īpaša mūzika un dabas skaņas. Mūzikas vibrācijas palīdz atvērt cilvēka apziņu, lai tajā ienāktu mīlestība pret sevi un apkārtējo pasauli. Mūzikas smalkās vibrācijas dod iespēju harmonizēt iepriekš sakrātās negatīvās enerģijas un iepazīt izjūtu brīvību. Procesa laikā notiek plašas izmaiņas cilvēka enerģētikā – pozitīvi mainās cilvēka Dvēseles struktūras. 
Iedarbība var būt dažāda – dziļāka un virspusējāka. Var rasties arī sava veida sajukums, kurš pēc tam izšķīst, izlīdzinās. Tiek mainītas cilvēka sakrātās struktūras, var aktivizēties sāpīgās vietas – tās tīrās un sakārtojās uzreiz vai neilgi pēc procesa. Jo mazāk sakrāto negatīvo enerģiju cilvēka enerģētiskajā laukā, jo stāvoklis ir patīkamāks. 

Meditācijas laikā atjaunojas dzīvības enerģijas, līdz ar to rodas iespēja iepazīt patīkamas izjūtas un dzīves notikumus. Šis ir viens no veidiem, kas dod iespēju atbrīvot ķermeni un prātu, kā arī rast dziļu harmonijas stāvokli starp fizisko un garīgo attīstību. 


Ikviena doma materializējas. Cilvēka iekšējā pasaule veido viņa ārējo pasauli.

 

Cilvēku izvēles katru mirkli

Ja Jūs paužat kādam cilvēkam savu mīlestību – Jūs tādā veidā nosūtāt viņam savu radošo jūtu un tā veidojat sevī prieku un veiksmi.

Savukārt, ja cilvēks uz kādu apvainojas – šādā veidā otram cilvēkam tiek nosūtīta postoša doma un enerģija, vienlaikus izveidojot sevī arī sāpes un ciešanas.

Kāpēc? Jo aizvainojumā nav Mīlestības enerģijas. Ja cilvēks par sevi domā kaut ko sliktu (nenovērtē vai kritizē sevi), tas ir drošs ceļš uz sevis iznīcināšanu.

Dusmojoties, sūtot negatīvas domas citiem cilvēkiem -  šādi vispirms tiek sagrauta sava dzīves telpa, izmainot savas dzīves notikumu virzību un tieši tāpat negatīvi ietekmējot otra cilvēka dzīves telpu.

Jo katrs no mums, mēs esam daļiņa no Visuma.
Sakrāto enerģiju proporcionāls sadalījums cilvēkā. Visumā enerģija nepazūd, to var tikai pārvērst citā enerģijā. Cilvēka uzdevums dzīvē ir zemās un rupjās vibrācijas pārvērst smalkās un līdzenās vibrācijās.

Negatīvas izjūtas, domas un vārdi rada zemu un rupju enerģētisko vibrāciju. Rupjas vibrācijas cilvēka enerģētisko lauku deformē, apgrūtinot brīvu Visuma un Zemes enerģiju plūsmu, līdz ar to cilvēks sāk piedzīvot nepatīkamus notikumus – neveiksmes, nelaimes gadījumus, problēmas ar naudu, veselību un nesaskaņas attiecībās. 
Cilvēkam ik mirkli ir dota apziņas izvēle. Cilvēkam vienmēr ir izvēle, kur ļaut savam prātam kavēties – gaišās vai negatīvās rīcībās, domās, izjūtās un līdz ar to zemapziņā veidot sevī smalkas vai rupjas enerģētiskās vibrācijas.

 

Darba gandarījums ir palīdzēt cilvēkam pašam apgūt veidus, kā iet uz pozitīvām izmaiņām un atklāt jaunas iespējas uz veiksmīgu, harmonisku un piepildītu dzīvi!
Kas ir Dvēselē, tas ir dzīvē!

 

Бродя Traveler

MĪLI SEVI, TAVA DZĪVE
VAR MAINĪTIES!

Esi ar mums un Dvēsele atradīs ceļu uz mīlestību!

Nodarbību zināšanas un metodes ir balstītas uz Liosa Aktavio 40 gadu ilgajiem pētījumiem cilvēka, dzīvības un Visuma procesu enerģētikā un izstrādātajā metodoloģijā "Dvēseles terapija". Cēloņu-seku likumsakarības, mijiedarbības dziļos slāņos, dziļu pētījumu veikšana ar telepātijas palīdzību. Ir zināmi cēloņi notikumiem cilvēka dzīvē, un to var mainīt, uzlabot. Ja ir problēmas ar veselību, darbu, attiecībām, naudu, ģimeni, bērniem, tas nozīmē, ka trūkst mīlestības. Tas ir jāmācās katru dienu. Atliek rīkoties un mainīties!

bottom of page