top of page
Человек Прогулки в полях
Сиреневая
Аннотация поверхности

IDEALIZĀCIJU VEIDI

 Idealizēt nozīmē piešķirt pārāk lielu nozīmi kādai Jums svarīgai idejai par apkārtejās pasaules un savas dzīves iekārtojumu, un tāpēc ļauties negatīvām emocijām, kad reālā dzīve neatbist šim modelim.

LIKTENIS

 • Dzīve pret mani ir pārāk barga, es tādas ciešanas neesmu pelnījis.

 • Kāda tuvinieka dzīve ir nepelnīti smaga.

 • Izjūtu neapmierinātība ar savu dzīvi, esmu upura lomā.

 • Nievājoša attieksme pret cilvēkiem, kuriem nav mērķtiecības mainīt savu dzīvi.

 • Man piemīt kāds reāls talants un es sāku nicināt pārējos, kuriem tāds nepiemīt.(spējas)

 • Pārdzīvoju, ka man nepiemīt nekādas spējas – sevi pieskaitu neveiksminiekiem, nevienam nevajadzīgiem cilvēkiem. (spējas)

NEATKARĪBA

 • Es neciešu, ja mani kontrolē vai jebkādā veidā ierobežo!

 • Ar autoritāriem cilvēkiem es nekad nesapratīšos!

 • Mani kaitina, ja jāstrādā atbilstoši instrukcijai un sava rīcība iepriekš jāsaskaņo!

 • Mani kaitina, ja kļūstu atkarīgs no kādiem citiem cilvēkiem, ar viņiem saistītiem apstākļiem.

DZĪVESVEIDS, ATTIECĪBAS

 • Man ir zināma noteikta dzīves kārtība, kādas ir attiecību sastāvdaļas – uzticība, harmoniskas attiecības, simpātisks ārējais izskats. Kad kaut kas no šī sāk nepiepildīties, izjūtu ilgstošus negatīvus pārdzīvojumus.

 • Nicinoša attieksme pret neizglītoties, vienkāršiem, prastiem cilvēkiem.

 • Nosodījums pret cilvēkus, kuru rīcību vai attieksmi nespējat izskaidrot ar parastās loģikas palīdzību.

 • Ja es kautko ne tā izdarīšu visi par mani smiesies!• Cenšanās vienmēr pieņemt absolūti pareizu lēmumu.

 • Tā es nevaru rīkoties, ko citi teiks? (viedoklis)

 • Draugiem, tuviniekiem es neko nevaru atteikt. Nedošu iemeslu pateikt, nodomāt, ko sliktu par mani.(viedoklis)

 • Nevēlēšanās saasināt attiecības ar tuviniekiem, kaut gan situācija to prasa.(kolēgi netiek galā ar pienākumiem, necilā sev sāpīgus tematu ģimenē u.c.)

 • Negatīvas izjūtas, kad tuvinieki vai nepazīstami cilvēki nepilda saistības, kuras paši uzņemušies, mānās, nodod vai citādi neattaisno uz viņiem liktas cerības (Uzticēšanās)

DARBS, NAUDA

 • Uzskatu savu dzīvi par neizdevušos, ja man trūkst naudas (mašīna, māja).

 • Nicīga attieksme pret sliņķiem, bezdarbniekiem, trūcīgiem cilvēkiem.

 • Izjūtu nicinājumu, nosodījumu pret cilvēkiem, kuri neprot vai negrib nopelnīt naudu.

SKAISTUMS

 • Uztraucaties par to, vai jus, jūsu tuvineki (partneris, bērni, vecāki) esat pietiekami skaisti, vai atbilstat pieņemtajām normām.

 • Nosodāt, vērtējat citus cilvēkus par viņu izskatu – nepievilcīgu, atšķirīgu no jūsu uzskatiem.

 • Nicināt pats sevi par kādiem fiziskiem trūkumiem, kurus sevī visu laiku saskatāt.

 • Pārlieki uztraucas par jebkuru ārējā izskata nepilnību – svaru, pumpu,fizisko spēku u.c.Apkārtējās pasaules kontolēšana.

 • Savu uzskatu uztiepšana citiem un dusmas, ja šie cilvēki neklausa un rīkojas pa savam.

 • Nevienam neko nevar uzticēt, viss jādara pašam!• Pastāvīgas bailes vai satraukums, par saviem tuviniekiem, to rīcību vai dzīvību.

 • Negatīvi pārdzīvojumi, kad pret jums necienīgi izturās, neieklausās jūsu viedoklī, ieteikumos, ar jums nerēķinās.

 Jebkuru idealizāciju pazaudējot cilvēks izjūt dusmas, aizkaitinājumu, agresiju, sāpes, pārdzīvo, streso jo daudz tajā procesā bija ielicis.
Ja cilvēks būtu uz mērķi gājis caur mīlestību,
tad to pazaudējot – mīlestība paliek.

bottom of page